FRANKRIKE. I ett radikalt lagförslag från Frankrikes president Emmanuel Macron, föreslår han att man ska förbjuda hemskolning. Dessutom tycker han att franska invånare ska behöva gå i kommunal skola från och med 3 års ålder. 

Frankrikes president, Emmanuel Macron.

Frankrikes president Emmanuel Macron föreslog i helgen flertalet radikala åtgärder kring landets skolsystem. Bland annat ville han förbjuda franska föräldrar från att bedriva hemskolning av sina barn. Han ville också införa en obligatorisk skolplikt från och med 3 års ålder.

Det franska samhället har blivit allt mer segregerat i och med massinvandringen. Lagen som Macron föreslår skulle ha som syfte att försöka integrera invandrare tillsammans med franska familjer, genom att vänja franska familjer med att ha sina barn i mångkulturella skolor istället för att bli hemskolade.

En annan anledning till förbudet tycks vara att man är rädd för att islamister och andra ”extremistgrupper” ska kunna radikalisera sina barn om de tillåts att få hemskolning.

Idag hemskolas omkring 50 000 barn i Frankrike, en siffra som de senaste åren bara ökat. Från och med början av läsåret 2021 kommer dock hemskolning att förbjudas i landet, och dessa 50 000 barnen kommer att behöva gå i kommunala skolor. Lagförslaget kommer att debatteras i ministerrådet den 9 december.


  • Publicerad:
    2020-10-07 16:00