GATUPATRULL. Under den gångna helgen valde Näste 2 ur Nordiska motståndsrörelsen att patrullera Göteborgs gator: här följer en rapport skriven av aktivister på plats.

Aktivister ur Nordiska motståndsrörelsen patrullerade i Göteborg under helgen.

Aktivister ur Nordiska motståndsrörelsen patrullerade i Göteborg under helgen.

Under den senaste tiden har alltfler börjat märka av att samhällsförfallet ökat i såväl takt som omfång, bland annat genom att allt färre svenskar numera kan köpa sig fria från rasfrämlingars närvaro och mångkultur. Detta resulterar vidare i diverse kulturkrockar som visat sig vara allt annat än bra för de sedan barnsben kuvade nordborna. Att många dessutom föredrar att bege sig ut för att dricka kopiösa mängder alkohol under helgerna gör i regel inte att nordbon bättrar sina odds, snarare tvärtom.

Med detta som bakgrund begav sig aktivister och medlemmar från Näste 2 ut för att patrullera i Göteborg från kvällen fredagen den 5 februari till morgonen lördagen den 6 februari, i syfte att bistå våra rasfränder att undgå att bli exempelvis våldtagna, rånade eller misshandlade.

Klockan 22 hade man samlats för avmarsch, varpå man patrullerade de centrala delarna av Göteborg fram tills några timmar efter att krogarna stängt. Redan tidigt på natten hjälpte man bland annat en kvinna som druckit sig vilse att komma på rätt spårvagn för att komma hem. Man gick vidare och vid Järntorget blev man igenkänd av några Nordfront-läsare som gav några uppmuntrande ord och lyckönskningar.

På suspekta Andra långgatan frånsåg polisen haschstank, porrklubbar och allmänt fylleri för att istället förfölja de nattvandrande motståndsmännen under en längre stund. Redan någorlunda utspridda spred man sig ytterligare lite, medan polisen cirkulerade efter förmåga. Efter en stund tillkom ytterligare systemknektar i en piket, varpå man stannade fyra av de patrullerande för ID-kontroll, visitation och myckna frågor. Piketpoliserna ifrågasatte kaffetermosar och klädval samt fotograferade två av motståndsmännen. De andra konstaplarna försökte påvisa det naturliga i att misstänkta brott när någon under helgen befinner sig i Göteborg nattetid utan att vara påverkad – som hämtat ur Aldous Huxleys Du sköna nya värld.

När man sedan tilläts lämna platsen fortsatte förföljelsen långt och länge, innan de oroliga poliserna tappade bort sig i det glada storstadslivet.

Senare återsamlades man för att gå en avslutande runda nationalsocialistisk nattvandring kring Avenyn och Centralstationen. Här hjälpte man bland annat en kvinna som tappat bort sina vänner, nu ståendes ensam utan telefon i ett hav av främlingar. Hon fick vatten och möjlighet att låna telefon, varpå man följde henne till en plats där hon kunde möta upp sina vänner för att sedan bege sig hemåt i grupp.

Efter avslutad aktivitet utvärderades nattens eskapader inför nästa gång Nordiska motståndsrörelsen ska patrullera Göteborgs gator. Tills dess hoppas vi att polisen istället behagar söka efter riktiga förbrytare, eftersom ”neo-nazis thugs” klarar sig utan deras närvaro. Aktiviteten ses som lyckad och fortsatt patrullering är att vänta.


  • Publicerad:
    2016-02-08 18:30