INTERNET. Genom att förbjuda Daily Stormer och fortfarande tillåta sidor som förespråkar pedofili bekänner domännamnsleverantörer som GoDaddy sina rätta färger.

Tidigare har de domännamnsleverantörer som nu har förbjudit den nationella sidan Daily Stormer kunnat hänvisa till att de inte tar ställning till vad deras kunder skriver så länge det bara är lagligt. De har kunnat säga att de är för yttrandefrihet, att de är neutrala.

Sedan de för en dryg vecka sedan förbjöd Daily Stormer kan de inte längre påstå att de är neutrala.

Nu har de förbjudit Andrew Anglins Daily Stormer, trots att sidan inte har brutit mot lagen, men fortsätter samtidigt att tillåta sidor där pedofiler kan komma samman för att dela erfarenheter och strategier hur de bäst ska begå övergrepp på barn.

Detta visar tydligt att företag som GoDaddy och eNom/Tucows faktiskt accepterar och/eller förespråkar pedofili.

I Andrew Anglins text listas och beskrivs några av alla de avskyvärda pedofilsidor som dessa företag tillåter.

Publicerades ursprungligen på Informationskriget.se


  • Publicerad:
    2017-08-22 12:55