INRIKES. Det kommande EU-toppmötet i Göteborg innebär mer än bara trafikkaos för stadens invånare. Polisen uppmanar nu göteborgarna att hålla sig gömda.

Att fredagens EU-toppmöte skulle ställa till det för göteborgarna kunde de flesta i staden räkna med, men att störningarna skulle nå ända in i hemmen var nog inte många beredda på. Polisen har nu nämligen gått ut med ett meddelande och ber bosatta i de berörda områdena att under kvällen närvara vid ett informationsmöte. Under mötet skall detaljer om hur de boende i området kommer att drabbas gås igenom. Bland annat kommer polisen uppmana folk till att inte synas i fönster eller på deras balkonger.

– Vi har haft möte med dem som bor innanför avspärrningen, nu ska vi ha möte med dem som bor nära och som har fönster och balkong mot avspärrningen, säger Håkan Frank från polisen.

Även Säkerhetspolisen har satt upp affischer runt stadsdelen Eriksberg där boende uppmanas till att ”vara restriktiva med att vistas i fönster och på balkonger under mötet”.

– Vi vill inte skrämma upp människor men om det är många nyfikna som står i fönster och på balkonger så kommer det bli mycket svårare för oss att identifiera en eventuell attentatsman i området, säger Frank.

Vad som kan tänkas ske till en medborgare som i sitt egna hem bestämmer sig för att titta ut ur fönstret är oklart.

Källa:
Polisens uppmaning: Undvik fönster och balkonger under EU-toppmötet


  • Publicerad:
    2017-11-13 17:40