GRANSKNING. Nordea kan inte förklara varför de stängt ner Nordisk Ungdoms bankkonto när Granskning Sverige frågar om det. Banken kan inte heller ge några generella svar om på vilka grunder de teoretiskt sett kan stänga ner ett konto på.

En användare på Flashback kommenterar inslaget på följande sätt:

Hon gömmer sig bakom banksekretessen och kan inte svara på några frågor. Hon kan knappt svara på några generella frågor heller, annat än helt ospecifika påståenden om att ”brottslighet” kan vara grund för avstängning.

Det hela är väldigt sjukt. Banker stänger nu ner konton för oppositionella grupper på löpande band, och de svarar inte på några frågor om varför. Och förutom alternativa medier så finns det ingen i Sverige som bryr sig, eller tvingar sig till svar. Det här är en alldeles extremt sjuk utveckling som bara kommer att accepteras i tysthet.

Jag har följt amerikansk debatt en längre tid. Det som är så sjukt med Sverige är att vi inte har någonting, inget alls, som liknar amerikanska konstitutionalister. För i USA finns en hel gren av politiker och debattörer, oftast konservativa, som alltid rycker ut i såna här fall – oavsett grupp som drabbas – för att de har en principiell åsikt om att lagar måste gälla alla lika. I Sverige har vi Nils Funcke, men han uttalar sig framförallt i yttrandefrihetsfrågor, annars ingenting. Ingen konservativ som bryr sig om principer och lagar, ingen konstitutionalist, ingenting. Sverige är verkligen ett land där godtycket kan regera helt oinskränkt, för den grundläggande ”principen” för alla i offentligheten är att ”makten har alltid rätt”. Och de här människorna kan skriva indignerat om en Putin eller ett Polen varenda dag. Vilka ynkliga jävla människor alltså. Vad otroligt små de är.


  • Publicerad:
    2017-11-29 23:15