INRIKES. I Nordeas senaste delårsrapport meddelas det att de kommer att sparka 6 000 anställda, där alla nordiska länder kommer att beröras. Orsaken uppges vara för att ”stärka konkurrenskraften”.

Nordea meddelar nu i sin delårsrapport att var tionde anställd kommer att få sparken. Storbanken har bara i Norden drygt 32 000 anställda och nu kommer 6 000 av dessa att få gå.

Enligt bankens presschef Petter Brunnberg kommer anställda i alla nordiska länder att beröras av nedskärningen. I delårsrapporten skriver Nordeas vd Casper von Koskull bland annat följande:

För att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft planerar vi att minska antalet anställda och konsulter med minst 6.000, varav cirka 2.000 är konsulter.

Von Koskull berättar att Nordea har genomgått en transformation under nästan två års tid, där man bland annat uppger sig ha ökat sin kapacitet i riskhantering och även investerat i teknik som exempelvis bankplattformen, digitala banktjänster samt anpassning av IT-system. Dessa ändringar ska ha kostat, vilket då har lett till en ökning i långfristiga löpande kostnader. Han uppger dock att ändringarna ska ha gjort att banken blivit ”avsevärt mer motståndskraftig”.

Eftersom investeringarna börjar bära frukt som förväntat är det dags att gå in i nästa fas där vi ser att vi strukturellt kan få ner kostnaderna och öka effektiviteten. Denna omställning kräver ett kompetensskifte bland våra medarbetare, fortsätter von Koskull i rapporten.

Vidare påpekar han även att det finns ökande geopolitiska risker och obalanser i ekonomin, de senare, främst inom fastighetssektorn.

Vi är fortsatt avvaktande på vissa områden där vi ser prisnivåer som skulle kunna vara ohållbara, något som gör att vi växer långsammare än marknaden på dessa områden, skriver von Koskull.

Nordeas rörelsevinst för tredje kvartalet 2017 landar på 1 090 miljoner euro, cirka 10,6 miljarder kronor. Under samma period ifjol blev vinsten 1 148 miljoner euro. Räntenettot ska däremot ha stigit från 1 178 miljoner euro till 1.185 miljoner euro, där majoriteten av vinsten är från bolånekunder.

Källor:
Nordea: 6 000 jobb ska bort 
Resultat för tredje kvartalet 2017


  • Publicerad:
    2017-10-29 20:45