BANKVÄLDET. Gunnar hittade sin döde fars pengar i en skokartong, 311 500 kronor, som han löste in hos Riksbanken. Nu behåller banken pengarna utan kompensation.

Gunnar Ljungh i Stockholm hittade 311 500 kronor i framför allt utgångna 1 000-sedlar under under bouppteckningen av hans avlidne far. De låg i en skokartong i en garderob som behövde städas ur i samband med en renovering efter en vattenskada i faderns lägenhet. Gunnar säger att han kontaktade Riksbanken direkt efter att han hittat pengarna. Riksbanken meddelade att det gick bra att lösa in pengarna fast det var gamla sedlar. Det gjorde Gunnar i januari 2017.

Då ville Banken att han skulle komplettera med uppgifter om varifrån pengarna hade kommit och transaktionsunderlag för dem. Gunnar har inte kunnat hitta sådana uppgifter. Pengarna verkar aldrig ha funnits på faderns bankkonto. Riksbanken tycker inte att Gunnar har lämnat in något tillfredsställande underlag som bevisar varifrån pengarna kommer och hur han har fått tag i dem.

— Pengarna kommer troligen från min fars arbetsliv, men jag kan inte redogöra för var de kommer från, säger Gunnar.

Riksbanken meddelar att den ”inte kan utesluta att pengarna kan komma från brottslig verksamhet” och behåller därför Gunnars pengar utan kompensation.

— Jag fick ingen information om att Riksbanken kunde ta pengarna av mig. Man är ju helt rättslös, säger Gunnar.

Till SVT säger Riksbankens enhetschef Therése Gaya att hon inte kommenterar enskilda ärenden. Ändå säger hon att banken inte ser någon inlösare som kriminell.

Gunnar har överklagat Riksbankens bedömning till Förvaltningsrätten. Men Förvaltningsrätten väljer att ta Riksbankens sida i frågan. Det beslutet har Gunnar också försökt att överklaga men han har nekats prövningstillstånd i högre instans.

— Det är väl en mikroskopisk chans att jag får de där pengarna till slut, säger Gunnar som anser att det verkar som om lagen inte gäller lika för alla i Sverige.

SVT:s konsumentredaktion rapporterar att Gunnars pengar både kommer att brännas och gå rakt in i statskassan. Sedlarna som inte har något värde i sig ska brännas upp och bli fjärrvärme. Värdet som pengarna har representerat går till statskassan i form av tillgångar, utan att Gunnar får någon utbetalning.

Källor:
Gunnar löste in 311 500 kronor – Riksbanken behöll pengarna
Det här händer med Gunnars pengar


  • Publicerad:
    2018-05-30 17:45