BANKVÄLDET. Nordea petas från listan över de globalt systemviktiga bankerna.

Enligt Financial Stablilty Board (FSB) som sammanställer en lista över bankernas status utifrån data från senaste årsskiftet, tillhör den nordiska storbanken Nordea inte längre de globalt systemviktiga bankerna.

Metodologin för att göra sådana bedömningar av bankerna har utformats av Baselkommittén för banktillsyn.

Enligt ett pressmeddelande från FSB har antalet globalt systemviktiga banker i världen minskat från 30 till 29. Nordea och Royal Bank of Scotland har förlorat sin status på listan. En annan bank, Groupe BPCE, har tagit sig in på samma lista.

När en bank klassas som globalt systemviktig innebär det ofta bland annat att det ställs högre kapitalkrav på banken.

Tidigare har Finansinspektionen (FI) klassat Nordea som ett globalt systemviktigt företag. Det har inneburit att Nordea ska ha hållit en kapitalbuffert på 1 procent. Dock har FI sedan tidigare beslutat att Nordea ska hålla en så kallad systemriskbuffert på 3 procent. Därför innebär beslutet inte att Nordeas kapitalkrav påverkas, uppgav FI under 2015.

Det är inte klart hur Nordeas kapitalkrav kommer att se ut efter den nyligen genomförda huvudkontorsflytten till Finland och bankens internationella statusförändring.

Källa:
Nordea petas: Inte längre ”globalt systemviktig” bank


  • Publicerad:
    2018-11-16 21:25