INRIKES. En enig granskningsnämnd friar Sveriges Radio för att ha kallat medborgarjournalister för ”swishhoror”.

Granskningsnämnden bombarderades med anmälningar efter att programledaren för P4 Stockholms morgonprogram Ola Gäfvert den 27 december kallade journalister som inte arbetar under något större etablerat mediehus för ”swishhoror”.

Skällsordet blev populärt bland massmediejournalister efter att medborgarjournalisten Joakim Lamotte gjort ett populärt reportage i ett invandrartätt område i Trollhättan.

Här följer utdrag från SR:s försvarstal och försök till skademinimering inför granskningen:

”Sveriges Radio AB (SR) anser att inslaget överensstämmer med kravet på opartiskhet […] anser att granskningsnämnden bör ta hänsyn till att det aktuella inslaget var en direktsändning och att uttalandet gjordes i ett lokalt morgonprogram med en lättsam karaktär […]”

”Syftet med detta var att på ett tillspetsat sätt referera till den debatt som under en tid funnits kring att visst innehåll som finansieras via donationer inte alltid kan anses ha ett journalistiskt förhållningssätt […]”

”Debatten har främst handlat om redaktionell integritet och transparens. B kunde ha varit tydligare med åtskillnaden i sitt resonemang och klargjort att det naturligtvis också finns seriös swishjournalistik av hög kvalitet.”

”Ordet Swishhora är givetvis laddat och bruket av det var olyckligt. SR har stor förståelse för att det uppfattades som anstötligt av anmälarna.”

Granskningsnämndens beslut:

Granskningsnämnden konstaterar att programledarna i det aktuella inslaget samtalade i en lättsam ton och i direktsändning.

Programledare B:s (Ola Gäfverth) uttalanden om swishjournalister var raljerande men riktades inte mot några enskilda journalister och förekom i en diskussion med anledning av språkrådets nyordslista.

Mot bakgrund av inslagets kommenterande karaktär anser nämnden att uttalandet inte medför att inslaget strider mot kravet på opartiskhet.

Det som tycks uppröra många människor av olika kommentarsfält att döma är inte ”förolämpningen” i sig. Ej heller har någon synts eller hörts hävda att det inte skulle finnas oberoende journalister som kan vara väl drivna av att tjäna pengar.

Snarare är det de dubbla måttstockarna som tillämpas samt maktens arrogans som kritiseras. Sålunda undrar någon i ett kommentarsfält till Nyheter Idags artikel om Granskningsnämndens frikännande vad som skulle hända om man i alternativa medier benämnde journalister vid SR eller SVT ”statshoror”. Är det någon som tror att det skulle passera ostraffat?

Granskningsnämnden friar alltså SR från uttalandet med motiveringen att det gjordes i en ”lättsam ton”, ”inte riktades mot några enskilda”, gjordes ”i en relevant kontext” och att det hade en ”kommenterande karaktär”.

Den som följt åtal mot ansvariga utgivare inom alternativa medier samt efterföljande rättegångar och domar vet att ingen av dessa faktorer normalt orsakar ett friande när man i dessa medier åtalas för åsiktsbrottet ”hets mot folkgrupp”.

Beslutet om friande togs av Malin Bonthron, Bo-Erik Gyberg, Gunnar Springfeldt, Kristina Åberg och Sofia Olsson Olsén.


  • Publicerad:
    2020-05-12 19:55