BROTT Klimataktivisten Greta Thunberg dömdes så sent som i somras för ohörsamhet mot ordningsmakten. Nu åtalas hon återigen för samma brott efter en liknande aktion vid oljehamnen i Malmö.

Det var i juli som klimatextremisten Greta Thunberg dömdes till dagsböter för brottet ”ohörsamhet mot ordningsmakten”. Brottet begicks i juni när Greta deltog i en blockad mot oljehamnen i Malmö med en grupp andra extremister.

Nu har Greta återigen åtalats för att ha varit ohörsam mot ordningsmakten vid oljehamnen i Malmö den 24 juli. Även denna gång tvingades polisen handgripligen att släpa bort Greta från platsen i samband med att hon enligt åtalet ägnade sig åt en ”allvarlig ordningsstörning att blockera vägbanorna till en samhällsviktig verksamhet”.

— Demonstrationen saknade tillstånd och den medförde att biltrafiken blockerades. Kvinnan vägrade att lyda polisens befallning att lämna platsen. Brottsrubriceringen är därför ohörsamhet mot ordningsmakten, säger extra åklagare Isabel Ekberg i ett pressmeddelande.

Precis som i den tidigare förundersökningen mot Greta ska hon ha vägrat att svara på några frågor under polisförhöret. Hon har heller inte velat uppge hur hon ställer sig till brottsmisstankarna.

Efter sommarens dom kom Greta dock att offentligt kritisera domen mot sig själv, även om hon inte förnekade händelseförloppet. Greta menar dock att man inte bör kunna dömas för brott ifall man agerar ”vetenskapligt”.

— Det är absurt att de som agerar i enlighet med vetenskapen får betala priset för det, sa hon då i en kommentar.

Även om ohörsamhet mot ordningsmakten vanligtvis är ett bötesbrott finns upp till sex månaders fängelse med i straffskalan. Ifall Greta döms för brottet upprepade gånger kan hon i egenskap av återfallsförbrytare komma att dömas till ett hårdare straff.

— Om samma brott upprepas är det inte omöjligt att få fängelse, säger Mathias Larsson, senior åklagare vid Södra Skånes åklagarkammare, till TT.