INRIKES. Ett gruppboende i Gävle lex Sarah-anmäls efter att boende behandlats illa. De har bland annat nekats att få mer mat.

Genrebild. Foto: CC public domain.

Ett gruppboende i Gävle kommun lex Sarah-anmäls efter att anställda ska ha visat ett bristande bemötande av boende.

Kommunen är förtegen om exakt vad anmälan handlar om, men enligt Magnus Höijer, sektorchef vid välfärd Gävle, har problemen bland annat med mat att göra.

Boende vid gruppboendet har nekats att få en andra portion mat, trots att de bett om det, erkänner Höijer. På frågan om vilka andra problem som har uppstått, berättar han inget mer.

— Det är något som utredningen nu får visa, konstaterar Höijer kort till SVT.

Efter att problemen uppdagats i höstas har verksamheten hållit ”värdegrundssamtal” med alla medarbetarna, där man också pratade om medarbetarpolicy och rutiner kring lex Sarah.


  • Publicerad:
    2021-03-06 12:35