Den 17 januari hölls det ett gruppmöte i Uddevalla. Efter mötet lästes två avsnitt ur Budkavlen. Bland annat gick man igenom säkerhetstjänsternas arbetsmetoder, hur helt obetydlig information för en vanlig person kan bli väldigt användbar för en säkerhetstjänst.

2


  • Publicerad:
    2017-01-19 22:30