INRIKES. Varannan svensk niondeklassare uppger att de känner sig oroliga för att utsättas för brott. Många ungdomar planerar sina liv för att undvika att utsättas, samtidigt uppger många att de redan har utsatts för brott.

Genrebild. Foto: CC public domain.

Brottsförebyggande rådet har genomfört en undersökning, där 6000 niondeklassare svarat på frågor om sin vardag. Varannan elev i årskursen svarar att de är oroliga över att utsättas för brott. Många av dem begränsar även vad de gör i sin vardag.

Ibland undviker man att besöka en kompis om man behöver gå dit själv, ibland tar man omvägar för att undvika vissa områden. Så ser vardagen ut för ungdomar i det allt våldsammare Sverige. ’

— Det är oroväckande att det är så många elever som känner sig oroliga och det är problematiskt att man känner att man inte kan göra vissa saker av oro för att utsättas för brott, säger Anna Gavell Frenzel, utredare på Brottsförebyggande rådet till SVT Nyheter.

Andelen flickor som känner oro är större än pojkarna. 56 procent av flickorna uppger att de aktivt begränsar sin vardag för att undvika brott, jämfört med 46 procent av pojkarna. Vidare uppger 48 procent av niondeklassarna att de redan har utsatts för brott minst en gång tidigare.

Anmälningsbenägenheten hos ungdomar som utsätts för brott är låg. De brott som anmäls mest i åldersgruppen är rån, ändå har bara en tredjedel av ungdomar som säger sig ha utsatts för rån anmält detta till polisen.


  • Publicerad:
    2021-02-13 16:30