INRIKES Enligt en opinionsundersökning från Novus uppger sig 44 procent av poliskåren göra något aktivt för att kunna byta yrke.

Hela 44 procent av poliskåren gör aktivt någonting för att förbereda sig inför ett yrkesbyte. Detta enligt en ny opinionsundersökning från Novus genomförd på uppdrag av Polisförbundet.

Ännu fler är missnöjda med löneutvecklingen de senaste åren. Den siffran ligger på 57 procent enligt undersökningen. En av tre uppger sig behöva arbeta övertid för att få ekonomin att gå ihop.

— Polisbristen är fortfarande mer än kännbar och arbetsbördan är tung för många poliser. Många brinner för sitt yrke men när man inte känner sig rätt värderad i förhållande till de erfarenheter och kompetens man har så leder det till att allt för många ser sig om efter ett nytt arbete, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz i ett pressmeddelande.

Många poliser, 57 procent, anser enligt undersökningen att det inom polisyrket inte finns tillräckliga möjligheter att göra karriär eller att utvecklas. Lena Nitz om lösningen:

— Polismyndigheten måste bli en attraktiv arbetsgivare och polisyrket ett framtidsyrke – vi behöver se satsningar på fler poliser med en gedigen utbildning, tydliga karriär- och utvecklingsvägar tillsammans med höjda löner som motsvarar yrkets komplexitet och ansvar.

De senaste åren har Polismyndigheten tagit till nya radikala grepp för att rekrytera nya poliser. Bland annat har man sänkt begåvningskraven i två omgångar så att personer med en begåvning märkbart lägre än genomsnittet kan bli poliser.