INRIKES Efter att begåvningskravet för poliser sänkts till en trea på en niogradig skala blir nu de olika nivåerna lättare att uppnå.

Under de senaste åren har kraven för att bli polis sänkts på olika områden. Tidigare i veckan varnade Johan Siverland, lärare på Södertörns högskolas polisutbildning och polisinspektör, för att begåvningskravet är för lågt och riskerar att få allvarliga konsekvenser.

Begåvningskravet ligger just nu på en trea på en niogradig skala, där fyra till sex motsvarar normalbegåvning. Konsekvenserna av detta, och andra krav som sänkts, beskrivs av Siverland:

Det absoluta flertalet studenter i dag är gedigna unga män och kvinnor som jag med glädje skulle dela radiobil med. Men det finns också studenter som ertappats med att fuska, som måste äta psykofarmaka för att klara vardagen och som visar upp sina egna körkort och frågar hur man vet vilka siffror som är personnumret. Studenter som under övning, mer än halvvägs in i utbildningen, skjuter en ”berusad man” som inte vill lämna ifrån sig sin spritflaska.

Han konstaterar vidare att Sverige i framtiden kommer ha poliser ”med så låg begåvningsnivå att de inte skulle få göra värnplikten”. Polismyndigheten står inför ett vägval, som av Siverland beskrivs enligt följande:

Vill vi ha normalbegåvade, ärliga, kompetenta och mentalt friska poliser? Även om vi inte blir fler så snabbt som önskat? Eller vill vi ha så många poliser som möjligt så snabbt som möjligt? Även om ett större antal än tidigare beter sig på sådant sätt att allmänhetens såväl som rättssamhällets förtroende för poliser försämras?

Lättare att få en trea enligt ny skala

Det verkar inte som att Siverlands varning kommer att hörsammas. Istället har det nu blivit ännu lättare att klara begåvningstestet, då kraven för varje betygsnivå sänkts. Anledningen är att referensgruppen vid årsskiftet byttes ut, från de som ansökte till polisutbildningen år 2003 till de som sökte mellan 2019 och 2021.

Detta har resulterat i att enbart 16 procent av de sökande misslyckas med begåvningsprovet, jämfört med 26,5 procent tidigare.

Sedan år 2003 har Sverige blivit hemvist till ytterligare hundratusentals invandrare från tredje världen, vilket har påverkat den genomsnittliga intelligensen i landet. Rikspolischef Anders Thornberg till Sveriges Radio:

— Efter en viss tid, när det gått ett visst antal år, ska man jämföra sig med normalpopulationen på olika sätt. Det vi gjort. Vi har uppgraderat våra antagningsprov på flera olika sätt, vilket gör att en del saker kan göra att fler kommer in, en del kan göra att färre kommer in.