GLOBALISM Envisa rykten säger att Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag (ICC) tänker utfärda en arresteringsorder mot Netanyahu och andra högt uppsatta israeler. Nu försöker israeliska och amerikanska politiker skrämma domstolen till underkastelse.

Som Nordfront tidigare rapporterat florerar rykten om att Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag (ICC) förbereder en arresteringsorder av en rad israeliska toppolitiker, däribland premiärminister Benjamin Netanyahu. Anledningen ska vara att man vill ställa judarna inför rätta för folkmord och andra krigsbrott i Gaza.

Axios har rapporterat att Netanyahu har varnat Washington att Israel kommer att krossa den palestinska regeringen på Västbanken om detta sker. Enligt uppgift ska man ”vidta steg så att den palestinska myndigheten kollapsar” som straff ifall ICC utfärdar någon arresteringsorder.

"Ett antisemitiskt hatbrott som saknar motstycke"

I tisdags släppte Netanyahu också ett videotal där han hävdade att det vore ett ”antisemitiskt hatbrott som saknar motstycke” att försöka ställa honom inför rätta.

— 80 år efter förintelsen överväger den internationella institution som etablerades för att förhindra en ny förintelse att förneka den judiska staten sin rätt att försvara sig själv mot de som kom för att begå folkmord på oss, och som fortfarande aktivt gör det, sa Netanyahu.

— Vilken absurditet, vilket förvrängning av rättvisan och historien!, dundrade han vidare.

Enligt uppgift har Netanyahus hot lett till att amerikanska politiker nu också försöker skrämma krigstribunalen att avstå från att utfärda någon arresteringsorder.

— Vi försöker i tysthet att uppmuntra ICC att inte göra det. Det skulle förstöra allt. Israel kommer att hämnas mot den palestinska myndigheten, säger en anonym person från Bidens regim till Axios.

Brott mot internationell lag att försöka påverka ICC

Den amerikansk-judiska påverkanskampanjen har nu blivit så allvarlig att ICC:s chefsåklagare Karim Kahn på fredagen publicerade ett officiellt uttalande. I uttalande nämner han inte specifika länder eller personer, men antyder att det till och med inkommit hot mot enskilda tjänstemän i syfte att påverka dem:

Vår självständighet och objektivitet undermineras däremot när invidivider hotar att hämnas mot domstolen eller domstolens personal ifall åklagaren, för att uppfylla sitt mandat, tar beslut om utredningar av fall som är inom dess juridiktrion. Sådana hot, även om de inte följs upp, kan också utgöra ett brott mot rättskipningen enligt artikel 70 i Romstadgan.

Kahn skriver vidare att Romstadgan, som beskriver ICC:s roll och funktion och är att betrakta som internationell lag, förbjuder både ”hämndaktioner mot en tjänsteman vid domstolen på grund av uppgifter som utförts av den eller en annan tjänsteman” samt att ”hindra, skrämma eller med korruption försöka påverka en tjänsteman vid domstolen eller övertyga tjänstemannen att inte utföra, eller felaktigt utföra, sina plikter”.

”Åklagarämbetet insisterar att alla försök att hindra, skrämma eller otillbörligt påverka dess tjänstemän upphör omedelbart”, skriver Khan.

Sedan tidigare utreder även Internationella domstolen i Haag (ICJ) Israel för krigsbrott i Gaza. Domstolen har ännu inte kommit till ett domslut, men under tiden har man beordrat Israel att avstå från alla handlingar som kan vara brott mot folkmordskonventionen samt att öppna upp blockaden av Gaza så att civila inte behöver svälta ihjäl.