SIONISM Den israeliska regeringen har hållit ett krismöte där man tog fram en strategi för att slippa stå till svars för de krigsbrott man utsatt palestinier för. Enligt rykten ska man direkt försöka påverka Internationella krigsförbrytartribunalen, diplomater och europeiska sabbatsgoj-ledare.

I skrivande stund har de judiska terrorbombningarna av det ockuperade Palestina krävt över 33 000 människoliv sedan Hamas framgångsrika motattack den 7 oktober. De allra flesta av dem som offrats på sionismens altare är civila, kvinnor och barn. Med detta som bakgrund skriver Aftonbladet idag att uppgifter sprider sig i olika medier om att den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu riskerar att få en arresteringsorder utfärdad mot sig från Internationella krigsförbrytartribunalen (ICC).

Att eventuellt tvingas stå till svars för sina krigsbrott har lett till att premiärministern, utrikesminister Israel Katz och justitieminister Yariv Levin hållit ett krismöte med juridiska experter från regeringen. En slutsats som man ska ha kommit fram till under mötet är att den sionistiska ockupationsmakten ska vända sig direkt till ICC och andra högt uppsatta diplomater i ett försök att stoppa arresteringsordern innan den har hunnit bli verklighet.

Netanyahu rapporteras också ha vänt sig till europeiska sabbatsgoj-ledare för att få hjälp med att undkomma rättvisan. Bland annat ska respektive utrikesmistrar från Storbritannien samt Tyskland, David Cameron och Annalena Baerbock, ha kontaktats.

Det spekuleras också kring huruvida högre militärer kan komma att drabbas av samma arresteringsorder som premiärministern.