MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Här presenteras och förklaras parollen inför årets största nationella demonstrationer.

Flera år i rad nu har Nordiska motståndsrörelsen arrangerat lyckade demonstrationer under 1 maj. I år kommer Nordiska motståndsrörelsen att demonstrera i både Kungälv och Ludvika och har också givits tillstånd för detta. Parollen som de nordiska arbetarna kommer samlas under är ”Arbetare mot globalism – För en nordisk nation!”. Parollen förklaras nedan.

Arbetarrörelsen högtidsdag, 1 maj, inträffar i år mitt under de olika partiernas kampanjer inför EU-valet den 26 maj. Partier som nu allesammans, från vänster till höger, vikt sig fullständigt för globalismen och lagt ned sina krav om att Sverige ska lämna EU.

Det globalistiska och överstatliga EU slår hårt mot nordiska arbetare bland annat genom öppna gränser, ökad import av arbetskraft och förenklade möjligheter för storföretagen att flytta sin produktion utomlands. Arbetslösheten stiger, lönerna dumpas och arbetsvillkor och arbetsmiljö försämras. Detta samtidigt som storfinansen gnuggar händerna och ser sina vinstmarginaler bli högre. Ett utträde ur EU är ett måste om man värnar det arbetande nordiska folket av hjärna och hand.

Samtidigt blir hela världen ständigt mer globaliserad vilket medför enorma svårigheter för enstaka stater att stå suveräna och självständiga – att bevara sin frihet. Staterna tvingas istället till underkastelse och lydnad gentemot supermakterna i EU, FN, USA, Ryssland och Kina m.fl. Sverige utgör inget undantag och står idag totalt beroende av andra aktörer – såväl militärt som ekonomiskt. Är man frihetsälskande är det inte heller realistiskt att låta Sverige stå ensamt.

Nordiska motståndsrörelsen är den enda seriösa politiska aktören i Sverige som erbjuder ett verkligt alternativ till globalismen genom visionen om ett fritt och enat Norden.

Demonstrera med oss den 1 maj. Mot EU. Mot överstatlighet. Mot globalism.

För självständighet. För folket. För Norden. Vi mobiliserar arbetarna mot globalism och för en nordisk nation!

Alla som kan ställa upp på denna paroll är välkomna i någon av våra demonstrationer – oavsett ålder, kön eller politisk tillhörighet i övrigt. Håll utkik på Nordfront där mer information om samlingsplats, tider, schema och samåkningsmöjligheter kommer presenteras inom kort.


  • Publicerad:
    2019-03-27 09:55