UTRIKES. En nederländsk domstol har avslagit en begäran gällande en självutnämnd positivitetsguru. Hans önskan var att räkna av 20 år från sin verkliga ålder i ett fall som uppmärksammades över hela världen.

Emile Ratelband tog i förra månaden sin begäran till domstolen i nederländska Arnhem för att formellt ändra sitt födelsedatum, vilket skulle göra honom 49 år gammal istället för 69 år.

Enligt Emile Ratelband själv så speglar hans verkliga ålder inte hans ”emotionella tillstånd” och han menar att det försvårar för honom i sitt sökande för att hitta arbete och kärlek. Han hävdar att han inte känner sig som 69 och att hans begäran är förenlig med andra former av personlig omvandling (könsdysfori etc.) som i modern tid har kommit att blivit allt mer accepterat runt om i världen, såsom rätten att juridiskt ändra namn eller till och med kön.

I en skriftlig dom på måndagen klargjorde domstolen i enlighet med nederländsk lag att ”den innefattar rättigheter och skyldigheter utifrån ålder som till exempel rösträtt och skolplikt. Om Emile Ratelbands begäran blev godkänd skulle dessa ålderskrav bli meningslösa”.

I ett pressmeddelande säger domstolen vidare:

Mr Ratelband har den friheten att känna sig 20 år yngre än sin verkliga ålder och att agera i enlighet därmed. Men ändringen av hans födelsedatum skulle leda till att 20 års register försvinner från födelseboken, dödsfall, äktenskap och registrerade partnerskap. Detta skulle ha en mängd oönskade rättsliga och samhälleliga konsekvenser.

Domstolen skriver vidare att den ser ”en trend i samhället för att människor ska kunna känna sig lämpliga och hälsosamma längre, men vi anser inte det som ett giltigt argument för att ändra en persons födelsedatum”. Rätten menar att Ratelband misslyckades med att övertyga domstolen om att han led av åldersdiskriminering och tillade att ”det finns andra alternativ tillgängliga för att utmana åldersdiskriminering, snarare än att ändra en persons födelsedatum”.

Ratelband blev oberörd av domstolens avslag och lovar nu att överklaga.

— Det här är bra! Avslaget från domstolen är bra … för att de ger alla vinklar som vi kan återkoppla till när vi går in i ett överklagande, kommenterade han.

Vidare menar Ratelband att han är den första av ”tusentals människor som vill ändra sin ålder”.

Ellie May O’hagan skriver för The Guardian och menar att Emile Ratelband trollar media genom att dra sitt ärende till rätten – allt med syftet att underminera ”transrättigheter” och homolobbyns agenda.

Källor:
Dutch court rejects man’s request to be 20 years younger
This troll is playing the media with a trans-baiting age-change ploy


  • Publicerad:
    2018-12-05 07:00