Här har vi ett exklusivt politiskt möte som varar i flera dagar där Carl Bildt, Leif Pagrotsky, Jacob Wallenberg, Percy Barnevik, Lars-Eric Petersson och Leif Johansson möter Drottning Beatrix av Nederländerna, George Soros, Henry Kissinger, Conrad Black, FN:s vice generalsekreterare, Javier Solana m fl.
Trots detta väljer svenska medier att inte rapportera någonting alls om mötet. Inte en rad – inte ett ord. Det är som om mötet aldrig har ägt rum.
Tydligen anser Aftonbladet, Expressen, SvD, GP, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Aktuellt, Rapport och TV4:s nyheter att detta inte har något nyhetsvärde. Så ointressant att det inte ens blir en liten notis. Varför informerar man inte det svenska folket om Bilderberggruppens möten?

Ett hundratal makthavare från Västeuropa och Nordamerika möttes den 1–3 juni för att diskutera internationella politiska och ekonomiska frågor. Det var Bilderberggruppens 34:e möte sedan starten 1954. Bilderberggruppen har fått sitt namn från Hotell Bilderberg i Oosterbeck i Holland där gruppen hade sitt första möte.
Bilderberggruppen uppger själv att syftet med mötena är att skapa ökad förståelse och underlätta ökat samarbete i västvärlden i internationella frågor. Mötena sker mer eller mindre i hemlighet och mötesdeltagarna är förbjudna att kommentera vad som sagts, eller vad som eventuellt beslutats under sammankomsterna. Det hemliga med dessa möten är inte att Bilderberggruppen smyger så mycket med dem, utan att media i Västvärlden lagt locket på.
För att skydda mötesdeltagarna från terroristattacker omges mötena av ett omfattande säkerhetspådrag. Förra årets möte, i den portugisiska staden Sintra, vaktades bland annat av pansarfordon från portugisiska armén. I år syntes inga stridsvagnar, men väl agenter från CIA och den brittiska underrättelsetjänsten.

En tyst överenskommelse
I själva verket har medier över hela västvärlden en tyst överenskommelse: att inte skriva om Bilderberggruppen.
Det finns emellertid undantag. I Danmark förekommer det för närvarande en kritisk debatt om Bilderberggruppen. Folketingsledamöter har bland annat krävt att mötesdeltagare från Danmark offentligt skall redovisa sitt deltagande och vad som förekommit på mötena.
I Sverige verkar dock samtliga medier vara överens i denna fråga. Varför skulle annars Aftonbladet, Expressen, SvD, GP, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Aktuellt, Rapport och TV4:s nyheter alla undvika att informera allmänheten om dessa möten. Hörde du själv något om Bilderbergmötet i media?
Det borde ju ha något nyhetsvärde att Carl Bildt, Volvos chef Leif Johansson, Skandias chef Lars-Erik Pettersson, och Percy Barnevik deltar i ett tre dagar långt möte med drottningen av Nederländerna, George Soros, Conrad Black, FN:s vice generalsekreterare, Javier Solana. På vilket sätt skulle detta inte vara intressant? Fråga nyhetsredaktionerna om det!
Journalister och politiker förblir tysta, ingen ställer de svenska deltagarna mot väggen. Det förekommer ingen kritik alls. Det är mycket underligt att ingen tycker det är intressant att fråga Carl Bildt om vad som sades på det senaste mötet.

Bilderbergs agenda
Under mötet diskuterades olika sätt att bekämpa den europeiska nationalismen. Man diskuterade även frågan om EU:s utvidgning, problemen på Balkan, det amerikanska presidentvalet, internationell ekonomi samt globaliseringen.
Mötesdeltagarna är givetvis överens om att globalisering, att ökad frihandel och därigenom nedrivandet av skyddstullar och gränser är bra. Att Natos expansion in på Balkan, att EU:s utvidgning in i Östeuropa är bra. Man är också överens om att europeisk nationalism är av ondo. Allt detta överensstämmer med den internationella storfinansens intressen.

USA:s presidentval
Problematiken med USA:s presidentval är inte vem som ska bli president utan istället om risken för att USA skall glida in i en isolationistisk politik. USA är nämligen garanten för att globalisterna skall lyckas. Det är med amerikanska resurser, militära maktmedel och politiska påtryckningar som man överhuvudtaget kan driva på globaliseringen. Det är därför det är så viktigt att USA inte blir isolationistiskt utan istället fortsätter att axla en aggressiv roll som internationell polismakt.
USA är motorn i den globalistiska politiken. Utan amerikansk ekonomisk/politisk/kulturell intervention i Europa skulle t ex Europas nuvarande ”demokratiska” regimer svepas bort ganska omgående. Utan den massiva propagandan från Hollywood hade samma krafter inte kunnat värja sig mot Europas traditionella krafter. Tänk er till exempel TV och biografer i Europa utan amerikanska serier och filmer.
Det är viktigt för varje patriot att inse det faktum att när folken i norra och västra Europa hade sin uppmärksamhet riktad mot hotet från öst, så kunde den internationella storfinansen i väst hugga oss i ryggen under skenet av att vara våra vänner. Idag efter Sovjets sammanbrott är det USA som är det traditionella Europas fiende. Det är amerikanska B-52:or, inte ryska bombplan, som kommer att bomba Sverige när vi patrioter befriat vårt land – i den händelse vi skulle bli attackerade.

Ekonomisk politik
Diskussionerna på det ekonomiska området handlade givetvis om ökad frihandel. Med frihandel menas, när ordet avkodats, att den internationella storfinansen kan gå in i länder och köpa upp dem. Utan begränsningar och skyddstullar blir varje folkslag, varje nation lätta offer för internationella finanspirater och utsugare. Naturresurser som tidigare skyddats av nationers lagstiftning skall därigenom kunna utnyttjas utan begränsningar och utan hänsyn till de folk som bor i områdena.
Gränser är något naturligt. Det kan vara en något haltande analogi, men den har inte desto mindre viss relevans: I krig har man frontlinjer och i fred har man gränser. Handel, invandring m m regleras vid gränserna. Gränser måste finnas, lika mycket som ett lejon behöver ett revir för att överleva.
När gränserna öppnas upp för frihandel kan man likna det med att ens front i ett krig bryter samman och fientliga stridskrafter strömmar in över ens gränser. Effekten är i det långa loppet ungefär den samma.

Europeisk nationalism
När Bilderbergarna diskuterar europeisk ”högerextremism” så gör man det ur samma perspektiv. Europeisk nationalism utgör ett hot mot globalisternas ambitioner, och måste därför bekämpas.
Nationalism betyder ökat gränsskydd, eniga och medvetna folk, skyddandet av naturresurser, m m. Nationalism betyder starka och självständiga nationalstater med viljan att värja sin kulturella, ekonomiska och politiska integritet.
Den globala makteliten gör upp om folkens öde över deras huvuden och i hemlighet. Då folkgrupperna utgör ett hinder i vägen mot det globala samhället – måste de utplånas. Den nya imperialismen använder sig av folkförflyttningar i enorm skala, målet är att dränka väst i en stormflod av främlingar.
Med massinvandringen och mångkulturalismen slår man sönder den etniska strukturen i varje nationalstat, omöjliggör ett enat och organiserat motstånd mot den internationella storfinansen i ett land för att på så sätt undergräva nationalstatens fortsatta existens för att därigenom underlätta erövring och exploatering. Genom att destabilisera varje land och fylla dessa med inbördes stridande grupper kan man även spela ut grupperna mot varandra varje gång så anses nödvändigt.
EU är en superstat där nationalstaterna skall ersättas med regioner. Fördelen med regioner är att de inte kommer att vara nationella. Södra Sverige kan till exempel komma att ingå i en region med Danmark och norra Tyskland. En sådan region kommer att ha ett eget parlament, men inget eget försvar och inga förenande faktorer förutom det rent ekonomiska intresset.
Tanken med regionerna är att stärka EU:s centralmakt och effektivt förstöra folklig enighet och möjlighet till nationellt oberoende. EU-integrationen avser nationalstaternas utplåning och skapandet av en gränslös superstat.

Högförräderi
Bilderberggruppen är bara en av den internationella storfinansens förlängda armar. Till mötena inbjuds inflytelserika personer från hela västvärlden. Man brukar även ha som vana att bjuda in tilltänkta stats- och premiärministrar, blivande presidenter osv. Medlemmar i Bilderberggruppen förutsätts vara lojala med gruppens internationella mål. Varje medlem smickras säkert av privilegiet att ingå i en så utvald och exklusiv klubb.
Det är synnerligen allvarligt när makthavare åker på hemliga möten och där tar viktiga beslut tillsammans med främmande intressen utan att t ex vi svenskar ens är medvetna om att så sker. Förr hade sådant kallats för högförräderi, idag är det allmänt accepterat.
Ett exempel på en sådan tyst överenskommelse är t ex nedrustningen av det svenska försvaret. På hög internationell nivå har man kommit överens om att de europeiska staterna skall skära ner sina försvarmakter. Makthavarna har kommit överens med främmande intressen om att t ex Sverige skall avskaffa invasionsförsvaret och istället bygga upp ett mindre insatsberedd militärstyrka som skall kunna användas för internationella operationer.
Sådana försvarsbeslut kan ha sin upprinnelse i avtal inom EU, på Bilderbergmöten eller som villkor ställda av t ex IMF när Sverige ska låna pengar för att täcka statsskulden. Vanligt folk får inte höra något sådant. Istället får vi veta att ”det är bättre att pengarna går till vården” eller ”att vi behöver ett mindre och vassare försvar” eller att ”det inte längre behövs något invasionsförsvar för att det inte längre föreligger något yttre hot mot Sverige”.
I själva verket är dessa argument inte anledningen till att vi lägger ner invasionsförsvaret utan endast svepskäl inför folket för att rättfärdiga internationella överenskommelser beslutade över våra huvuden – och högst skadliga för folk och land.


  • Publicerad:
    2000-08-10 00:00