INRIKES. På första maj anordnades en demonstration i centrala Stockholm, som samlade uppemot 1 500 personer.

Bild från demonstrationen i Stockholm på första maj. Foto: Frihetsrörelsen/Telegram.

På första maj hölls en demonstration i centrala Stockholm, med udden riktad mot coronarestriktionerna, enligt vilka man för tillfället inte får anordna några allmänna sammankomster med fler än åtta personer. Det hela gick under namnet ”Första maj-tåget för frihet och sanning”.

Demonstrationen inleddes klockan 14:00 och lockade uppskattningsvis 1 500 deltagare. Inför sammankomsten hade också fyra personer som identifierats som arrangörer hotats med att betala 30 000 kronor i vite om de deltog.

Cirka tio minuter efter att demonstrationen inleddes ska polisen ha beslutat att upplösa den. Inga rapporter har kommit om oroligheter vid demonstrationen, förutom att polisen utan vidare framgång arbetade med att stoppa den.

Uppdatering:

I en tidigare version av denna notis uppskattades deltagandet till 5-600 personer. Detta har reviderats då Radio Nordfront-medarbetaren Tobias Lindberg var på plats och uppskattade deltagarantalet till 1 500 personer.

Lyssna på senaste avsnittet av Radio Nordfront där Tobias Lindberg berättar om demonstrationen (cirka 24 minuter in):


  • Publicerad:
    2021-05-03 20:45