Häromdagen höll regeringen och Miljöpartiet en pressträff på Rosenbad. Under pressträffen presenterade man en gemensam reform i migrationspolitiken.

Reformen behandlar rättigheterna för en gruppering som man kallar ”papperslösa flyktingar”. Papperslös flykting är dock ingenting annat än ett finare ord för ”illegal invandrare”. Vanliga exempel på illegala invandrare som omfattas av etablissemangets mer flummiga och vilseledande begrepp är gömda flyktingar och personer som gått under jorden i samband med utvisning.

Regeringens och Miljöpartiets reform innebär i praktiken är att illegala invandrare får rätt till gratis tand- och sjukvård i Sverige från och med nästa år.

De invandrare som är, eller snarare påstår sig vara, under 18 år får rätt till fullt subventionerad vård, medan de som säger sig vara över 18 år får rätt till ”vård som inte kan anstå”, samt mödrahälsovård. 

Åsa Romson, riksdagsledamot för Miljöpartiet, är, denna stora och oerhört kostsamma reform till trots, ännu inte nöjd. Hon vill nämligen arbeta för att alla som råkar befinna sig illegalt i Sverige ska ha rätt till fullt subventionerad vård.

Ännu har ingen utredning genomförts för att visa hur mycket denna reform kommer att kosta och hur reformen kommer att inverka på de redan långa vårdköerna, den frågan verkar ingen ha vågat ställa.


  • Publicerad:
    2012-06-30 23:46