INGEN HETS. Justitiekanslern väljer att inte inleda någon förundersökning rörande fyra fall där hakkorsflaggor hissats i Småland.

HKflagga

Den 20 april i år var det 124 år sedan Adolf Hitler föddes. Det firade någon eller några genom att hissa hakkorsflaggor på flera orter i Småland. Bland annat ska det ha satts upp flaggor i Vimmerby, Ljungby och Mönsterås. Händelsen väckte stor uppmärksamhet i massmedia och bland andra SVT, Aftonbladet och Nyheter24 rapporterade om händelsen.

Flagghissningarna polisanmäldes och rubricerades som hets mot folkgrupp. Eftersom det rör sig om tryckfrihetsbrott när en flagga är tryckt i en tryckpress lämnades ärendet över till Justitiekanslern. ”Polisens beslut att inleda förundersökning och ta flaggorna i beslag saknar därför rättsverkan”, skriver JK i sitt beslut och väljer nu att inte inleda någon förundersökning. JK menar förvisso att brottet har begåtts, men anser att det är fruktlöst att inleda en förundersökning när polisen inte har någon misstänkt. JK överlämnar dock ansvaret för hur flaggorna nu ska hanteras till polisen.

Källa:
Naziflaggning ingen hets


  • Publicerad:
    2013-07-10 11:30