SOLIDARITET. Det har startats en insamling till stöd för nationalisten som dömdes för misshandel av Showan Shattak efter att en större grupp vänsterextremister attackerade en liten grupp nationalister i Malmö.

Från Facebook:

Kamratgruppen är ett nyskapat nätverk i syfte att samordna hjälp till nationalister i nöd. Vi tar oss nu an vår första uppgift, att hjälpa en mångårig nationell aktivist genom insamlingen #BACKAMARTIN

Martin är en av de fem nationalister som angreps av ett 20-tal vänsterextremister i Malmö den 8 mars 2014.

Angriparnas kompisar ute på landets tidningsredaktioner har skrikit sig hesa med lögner om hur nationalister överfallit och försökt mörda fredliga feminister på väg hem från en ”kvinnofridsdemonstration”.

Hovrätten slog nyligen fast att det aldrig var fråga om någon ”nazistattack”, utan att det gått till så som nationalisterna berättat – de blev angripna och försvarade sig.

Trots detta dömdes nu Martin mot sitt nekande för grov misshandel till ett 3-årigt fängelsestraff samt 400 000 i skadestånd.

Bevisningen som hovrätten dömde Martin på grundar sig enbart på en löst kopplad indiciekedja. Insatta i fallet bedömer att det finns en god möjlighet att få saken prövad i en högre instans – där man förhoppningsvis kräver någon form av teknisk bevisning innan man dömer ut mångåriga fängelsestraff.

Kamratgruppen startar därför idag en insamling med målsättningen att samla in 25 000 kr för att möjliggöra att ny bevisning som talar till Martins fördel kan tas fram i samband med överklagandet av hovrättens dom.

Visa solidaritet med Martin och hjälp honom med överklagandet!

SWISH: 0764069604
PAYPAL: paypal.me/backamartin

Alla bidrag räknas, stora som små.

Vi räknar med ditt stöd!

Följ insamlingen på Facebook: Kamratgruppen

Lyssna på Radio Nordfronts intervju med Martin efter domen: RN DIREKT#4 — fullspäckad med intervjuer!


  • Publicerad:
    2016-11-09 07:00