MALMÖ. Hovrätten upphäver nu domen mot Andreas Carlsson som helt frikänns från de två fall av misshandel som tingsrätten felaktigt dömde honom för.

Sanningen har nu segrat och hovrätten har friat Andreas Carlsson.

Idag meddelade hovrätten sin dom mot nationalisten Andreas Carlsson som av tingsrätten dömts till tre års fängelse för två fall av misshandel. Domen gällde den händelse i Malmö 2014 där en grupp nationalister drabbade samman med vänsterextremister och den vänsterextreme våldsuppviglaren Showan Shattak blev svårt skadad.

Nordfront ifrågasatte från första början den bild av ”nazister” som angrep oskyldiga feminister som målades upp i den etablerade median och efter att förundersökningen släpptes kunde vi släppa en artikel som visar att nationalisternas beskrivning av händelsen, att det var vänsterextremisterna som gick till angrepp, verkade väldigt sannolik.

Andreas Carlsson överklagade sin dom till hovrätten som idag meddelar att han blir helt frikänd. Omvänt blir den av Carlssons kamrater som friades av tingsrätten nu dömd av hovrätten till tre års fängelse för grov misshandel av Showan Shattak. Enligt den nya domen ska Showan Shattak också få 400 000 kr i skadestånd av personen som döms för misshandel av honom.

— Jag är glad över att rättsväsendet har tagit sitt sunda förnuft till fånga, säger Showan Shattak när Sydsvenskan kontaktar honom om domen.

Men vad säger egentligen domen då?

Domen: Vänsterextremisterna ljuger
I domen framkommer det att hovrätten bedömer att vänsterextremisterna ljugit och att nationalisterna talat sanning om vad som hänt. Där står bland annat följande grundat på analyser av blodsspår och vittnesmål:

Sammantaget får det, mot nu angiven bakgrund, anses klarlagt att inledningen till sammanstötningen i huvudsak gått till på det sätt som Andreas Karlsson och [medåtalad] gjort gällande. […]

det [finns] omständigheter som tyder på att det i området spridits ett rykte om att det skulle komma ”nassar” till Möllan, en uppgift som Alma Zachrison Persson berättat att hon hört mot slutet av den demonstration hon deltog i. Även Charlotte Johannsen har berättat att hon på vägen från demonstrationen träffade på några tjejer som uppgav att det fanns ”nazister på Möllan”. För att det skett en ryktesspridning talar också den omständigheten att vissa personer i den grupp Andreas Karlsson m.fl. sammanstötte med var maskerade. […] Dessutom framgår det av utredningen att Showan Shattak på sjukhuset haft en avklippt t-shirtärm på sig, något som är svårt att förena med något annat än ett maskeringssyfte. […] Den samlade bilden av vad som framkommit ger enligt hovrättens mening fog för ett antagande att det snabbt blev känt att det fanns personer på Möllan som tillhörde en grupp som inte var välkomna där.

Vidare framkommer i domen att Andreas Carlsson frias från de två fall av misshandel som han tidigare dömts för då hovrätten anser att de knivhuggna personerna sannolikt ljuger om vad som hänt. I domen står följande:

Det finns enligt hovrättens mening, utöver vad som redan sagts, konkreta omständigheter som gör att det finns anledning att bedöma Jonathan Johanssons och Charlotte Johannsens uppgifter med försiktighet. En sådan omständighet är när det gäller Jonathan Johansson att hans berättelse om sitt ingripande på platsen är svår att förena med de blodspår och spår från fibrer som finns. Dessutom är hans uppgift om att han kommit till undsättning i ett pågående slagsmål mindre väl förenlig med att han av Nadim Baalbaki uppgetts vara en av de första som kom till platsen. Det är också anmärkningsvärt att han enbart sagt sig ha känt igen Andreas Karlsson trots att han är bekant med såväl Nadim Baalbaki som Showan Shattak. När det gäller Charlotte Johannsen så har hon bl.a. uppgett att hon efter knivsticket var helt fokuserad på den person som angrep henne samt att hon, eftersom hon var rädd för att bli angripen på nytt, tittade på honom tills polisen kom. Även om denna uppgift i och för sig kan förklaras av ett misstag i den uppkomna situationen är den inte förenlig med det faktum att Jonathan Johansson, efter knivsticket mot henne, blivit knivhuggen av samma kniv utan att hon sett det. Det framstår också som i viss mån anmärkningsvärt att Charlotte Johannsen inte känt igen någon annan person på platsen än Nadim Baalbaki och detta trots att såväl Jonathan Johansson som Showan Shattak uppenbarligen varit där. Med hänsyn till den försiktighet som således är påkallad vid bedömningen av Charlotte Johannsens och Jonathan Johanssons uppgifter kring hur de tillfogats sin respektive knivskada – vilka inte heller får konkret stöd i vittnesuppgifter eller övrig utredning – anser hovrätten inte att dessa är tillräckliga för att Andreas Karlssons version av händelseförloppet [att han agerade i en trängd nödvärnssituation] ska vara motbevisad.

Hovrätten konstaterar sedan att knivskadorna som Carlsson anses ha orsakat Johansson och Johannsen skedde i nödvärn.

Lyssna på direktsändningen med Andreas Carlsson (i efterhand):

Listen to ”Intervju med Andreas Carlsson” on Spreaker.

Klicka här för att ladda ner intervjun i mp3-format.


  • Publicerad:
    2016-10-19 11:09