HJÄRNTVÄTT. En ny SVT-manual beskriver hur deras journalister ska hjärntvätta svenska folket genom att undvika vissa ord och formuleringar och vinkla saker på ett politiskt korrekt sätt.

Anne Lagercrantz är gift med judeättlingen David Lagercrantz.

Anne Lagercrantz är gift med judeättlingen David Lagercrantz.

I början av dokumentet som publicerades i onsdags står följande:

Att vara svensk idag inkluderar människor med många olika utseenden, erfarenheter och kulturer. Det ingår i SVT:s uppdrag att bevaka allas vardag. Det är viktigt att vi uttrycker oss inkluderande och inte beskriver någon på ett kränkande sätt.

Sammanfattningsvis uppmanar SVT sina medarbetare att undvika ord som ”invandrare”, ”färgad” och ”afrikanskt ursprung” samt påpekar att begreppen ”mörkhyad” och ”svart” kan ”väcka kritik” medan ”vit”,” ljushyad”, ”rödlätt” och ”östasiatiskt utseende” är mindre kontroversiella. SVT menar vidare att islamistiska terrorister som bor i Sverige ska kallas ”svenskar” och skriver att ”vi använder hellre svensk än svensk medborgare för att inte skilja på svenskar”. Avslutningsvis skrivs det att invandrartäta förorter inte ska kallas för invandrartäta förorter utan istället ska begrepp som ”utsatta områden” användas.

Trots att dokumentet bara är fyra A4 långt och innehåller en ordlista och fotnötter som fyller ut dokumentet har arbetet pågått under hösten och sysselsatt fyra personer som dessutom tagit hjälp av andra medarbetare. De som tagit fram dokumentet är Eva Landahl, programchef Samhällsprogrammen, Arash Mokhtari, reporter och programledare, Linda Larsson Kakuli, researcher och Anna Olsdotter Arnmar, reporter. Tittar man på arbetsgruppens sammansättning verkar ”mångfald” alltså vara synonymt med frånvaro av svenska män.

Anne Lagercrantz, som tillträdde som divisionschef för nyheter och sport på SVT i oktober i år och verkar ligga bakom de nya språkråden, skriver följande om de nya råden:

Uppdraget att formulera inkluderande begrepp är nära omöjligt. Språk är makt. Språk är också politik. Språk signalerar normer. Många intressegrupper och individer har starka åsikter om vad som är rätt och fel, och vilka ord som absolut bör eller inte bör användas.

I sin artikel nämner Lagercrantz även att hon gärna mottar synpunkter på SVT:s nya propagandamanual till sin mejl: anne.lagercrantz@svt.se

Källa:
Tips och språkråd när du jobbar med att spegla Sverige


  • Publicerad:
    2015-12-19 15:10