MÅNGKULTUREN. Två rasfrämlingar i Köping förklarades skyldiga i ett mål som gällde rån och flera fall av misshandel. Åklagaren lyckades dock inte bevisa deras skuld i en mycket grov misshandel.

Ahmed Khalil Mabrouki och Benjamin Hall. Klicka för att förstora bilden.

För bara ungefär tre månader sedan skrev Nordfront om en dom mot en somalisk man som hade rånat och allvarligt misshandlat en kioskägare i Köping. Nu i fredags kom ytterligare en dom mot två våldsamma rasfrämlingar i staden i ett mål som gällde tre olika fall där människor blivit misshandlade och i ett av dessa fall även rånade.

Tunisiern Ahmed Khalil Mabrouki (000301-6136) dömdes för rån till skyddstillsyn och 1 månads fängelse. Rätten förklarade att straffvärdet för brottet var 1 år, men på grund av hans ålder och att han tidigare var ostraffad så valdes bara ett kort fängelsestraff i kombination med behandling under skyddstillsyn.

Chilenaren Benjamin Hall (980305-8834), som även kallas ”Briones”, dömdes för bland annat två fall av misshandel och ett rån till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Rätten förklarade att straffvärdet för brotten var 1 års fängelse, men på grund av hans ålder och att han tidigare var ostraffad så utdömde de skyddstillsyn.

Både Mabrouki och Hall och frikändes för en mycket grov misshandel som också behandlades i målet eftersom rätten menade att åklagaren inte hade lyckats bevisa att de hade deltagit i misshandeln även om de bevisligen hade varit närvarande under misshandeln. Målsäganden säger sig ha blivit nedslagen och sedan misshandlad av tre personer och en film av händelsen visar att det kan stämma. Gärningsmännen slog och sparkade även medan offret låg på marken. Varken målsäganden eller filmen kan dock säkert utvisa vilka av de sammanlagt fem som närvarade som utförde misshandeln.

Målsäganden i den grova misshandeln som Mabrouki och Hall frikändes ifrån. Klicka för att förstora.

Skadorna på målsäganden i det yrkande som Mabrouki och Hall friades ifrån var väldigt allvarliga och i sammanfattningen av patientjournalen beskrivs de så här:

Vid undersökning av ansiktet noterades högersidigt periorbitalt hematom (blåmärke kring det högra ögat). En sårskada noterades ovanför det högra ögonbrynet. Såret var cirka 5 cm långt, horisontellt förlöpande och blödande. Kraftig mjukdelssvullnad noterades över ansiktets högra halva. Rikligt med blodbesudlingar i ansiktet och munhålan. Det fanns tecken på skador på multipla tänder. På bröstkorgens högra sida fanns kontusionsskador. Inga skelettskador påvisades på de övre och nedre extremiteterna. Akut DT-trauma visade skallfraktur på vänster sida med subdural blödning intrakraniellt (blodansamling under hjärnans hårda hinna). Vidare påvisades multipla revbensfrakturer med stötskador på lungorna, på ömse sidor samt intraparenkymatöst hematom (blödning) i levern, mätande upp till 6 cm i storlek. I ansiktsskelettet fanns även misstänkt färsk näsfraktur. Vid undersökningen på eftermiddagen 2018-07-07 noterades successivt tilltagande agitering, varför patienten överfördes till intensiven på grund av multitrauma och intox.

Skallfrakturerna på vänster sida visade sig bestå av brottspricka från främre vänstra delen av hjässbenet till kindbenet på samma sida samt odislocerat brott på det vänstra tinningbenet. 6 ml subduralhemtom noterades på vänster sida, över tinningregionen med lokal kompression av hjärnan men utan större massdefekt. Vidare noterades odislocerad näsfraktur. Igenmurat höger öga på grund av hematom och rodnader på ögongloberna. Det noterades revbens frakturer samt stötskador på lungorna. Det noterades vidare stötskador på levern med cirka 3 x 5 cm stor blödning (grad II enligt AAST grade).

Dagen efter domen valde Halls etniskt svenska flickvän att demonstrativt lägga upp denna bild på sin Facebook.

Benjamin Hall och hans flickvän.

Källor:
Västmanlands TR B3480-18 Dom 2018-11-30


  • Publicerad:
    2018-12-05 12:45