Vita, ickejudiska kvinnor från öststaterna luras till Israel med falska löften om jobb, studier och pengar. I själva verket säljs de på auktioner till judiska hallickar som sedan tvingar dem till prostitution.

Judisk människohandel
Människohandeln i Israel fortgår trots påtryckningar från människorättsorganisationer, och blir allt mer effektiv. Israel toppar i statistik vad gäller så kallad trafficking och metoderna är extremt utstuderade och brutala.

Judisk människohandel är historiskt sätt tusentals år gammal och väl dokumenterad i deras egna skrifter. I bibeln får judarna tydliga instruktioner i hur de ska mörda, förslava och på olika vis exploatera andra folkslag. ”Men om du vill skaffa dig en verklig träl eller trälinna, så skall du köpa en sådan träl eller trälinna från hedningarna som bo runt omkring eder.” (3 mosebok 25 44). Och: ”Och dem mån I hava att lämna såsom arv åt edra barn efter eder, till egendom och besittning; dem kunnen I hava till trälar evärdligen. Men ibland edra bröder, Israels barn, skall ingen med hårdhet bruka sin makt över den andre.” (3 mosebok 25 46).


Israel tjänar pengar på slavhandeln. Foto: Emese Benko.

Då det kommer till dagens slavhandel, som pågår för fullt i Israel, rör det sig framförallt om unga, vita flickor och kvinnor från Ryssland och Ukraina. Hur många kvinnor det handlar om tycks ingen riktigt veta, men det talas om siffror på 3000 personer per år, men mörkertalet tros vara stort. Bara i staden Tel Aviv finns det enligt Rinat Davidovich, chef för kvinnohemmet Maagan Shelter i Tel-Aviv, närmare 300 bordeller där i huvudsak vita kvinnor från öststaterna säljs.

Kvinnotrafficking är en verklig miljardindustri som många gånger sammanstrålar med porrindustrin och knarkhandeln. Än mer chockerande är att den israeliska staten själv indirekt valt att tjäna på den illegala människohandeln genom att man tvingar bordellerna och hallickarna att betala skatt. Det hela blir en paradox då man utåt sätt, till andra länder, myndigheter och organisationer, säger sig vara emot trafficking, men ändå, som land, tjänar på det.


Slavhandeln i ”Mellanösterns enda demokrati” tystas oftast ner. Foto: Emese Benko.

Makabra förhållanden
Kvinnorna och flickorna som hamnar i Israel far fruktansvärt illa. De kvinnor som lyckats fly därifrån vittnar om en mänsklig kötthandel där de ses över och ”prövas” innan de går vidare till försäljning via auktioner. Misshandel, tortyr och svältning är utpressningsmetoder som hallickarna använder för att få kvinnorna att göra de mest makabra saker. Det är inte ovanligt att kvinnor dör till följd av olika smittor och sjukdomar som är ett resultat av ett minst sagt destruktivt leverne. En del kvinnor försvinner helt spårlöst. Detta sker allt för ofta i det tysta och fler medier borde rapportera om det. År 2005 gavs boken The Natashas, skriven av Victor Malarek, ut där det finns åtskilliga vittnesmål, upplevelser och tragedier samlade. I intervjuer med kvinnor som lyckats fly eller på ett eller annat sätt blivit räddade, ger författaren omvärlden skakande information.

Makabra bilder
En fotograf vid namn Emese Benko valde att göra en skildring av de prostituerade kvinnornas liv i Israel. Hon kallade den: Never Awake. In the City that Never Sleeps – A PHOTO ESSAY ON PROSTITUTION IN TEL AVIV, ISRAEL.


Obscena bilder av denna typ antyder att den judiska människohandeln inte har enbart ekonomiska motiv, den används även som ett sätt att förnedra vår ras. Foto: Emeso Benko

De här fotona visade världen en annan sida av det ”förlovade landet”, där vita kvinnor hålls fångna under de mest miserabla förhållandena. Många av kvinnorna är precis som jag skrev tidigare, unga vita ryskor och ukrainskor som i Tel Aviv mött helvetet, personifierat i det ”utvalda folkets” land. Det här är ett växande problem som fler borde rapportera om. Dessutom är det ett oförlåtligt övergrepp på våra vita kvinnor.


  • Publicerad:
    2011-12-29 00:00