SIONISM. När IDF skryter om sin AI-krigsföring i Gaza, belyser man enligt många bedömare vikten för Israel att testa nya stridstekniker IRL – samt att avskräcka andra potentiella fiender till etablerandet av Stor-Israel.

Genrebild Israel. Foto: Pixabay.com

Russia Today (RT) konstaterar att det 11 dagar långa uppflammandet av stridigheter mellan Israel och Hamas som nyss utspelats, har utsetts till ”det första AI-kriget” av Israels armé IDF – som yvs över att ha använt avancerade datoriserade teknologier för att behandla den enorma mängd av underrättelser om Gaza som man samlat ihop.

För första gången var artificiell intelligens (AI) en avgörande komponent och kraftförstärkare i kampen mot fienden” hävdar en högt uppsatt officer i IDF:s underrättelsetjänst till israeliska medier.

Underrättelseenheten ”8200” har använt program som ”Alchemist”, ”Gospel” och ”Visdomens djup” för att ytterligare förstärka det överväldigande övertag som IDF redan dessförinnan hade gentemot palestinier i den av blockad utsatta Gaza-enklaven.

AI-förstärkt analys har tillämpats på stora mängder data som samlats ihop genom satellitavbildning, övervakningskameror, radiospaning och mänsklig intelligens, uppger IDF, som beskriver underrättelseinformationens omfattning så här:

Vilken som helst vald punkt i Gaza avbildades åtminstone tio gånger om dagen under konflikten.

Inom militären är man nöjd med vad man fått ut av algoritmerna. Programmet Gospel har till exempel flaggat i realtid för hundratals mål för Israels luftvapen att slå till emot, medan systemet Alchemist har varnat israeliska trupper för möjliga attacker mot deras positioner.

Israelisk underrättelsetjänst gör också gällande att deras teknologi möjliggör en exakt kartläggning av det tunnelsystem under Gaza som används av palestinska stridande.

De förklarar att dessa data starkt bidragit till att säkerställa avrättningen av den äldre Hamaskommendanten Bassem Issa, den högst profilerade officeren som mördats av IDF sedan den israeliska räden mot Gaza 2014.

Genombrottslösningen för underjorden kom inte gratis

Flera års arbete, utanför boxen-tänkande, och sammansmältningen av alla underrättelser med konkreta element från fältet ledde till genombrottslösningen för underjorden”, kommenterar den ovan nämnde högre officeren kartan över tunnelsystemet.

Kritiker av Israel delar inte självklart IDF:s entusiasm över deras milstolpar i AI-applikation utan tenderar snarare att betrakta den som säljargument.

Konflikten mellan Israel och palestinierna i sig sammantaget med den kontroll som Israel har över tillgången till Gaza anses allmänt göra området till en särskilt lämplig plats för Israel att testa militära teknologier i fält.

Många har argumenterat att nyttjandet av egenproducerad militär teknologi är essentiellt för att Israel ska kunna stå upp i konkurrensen på den globala vapenmarknaden.

Israeliska producenter saluför avancerade drönare, missilförsvarssystem och andra produkter till främmande kunder under etiketterna ”testad i strid” eller ”stridsbevisad”.

Landets vapenindustri har ett nära samarbete med militären och regeringen samt staten i allmänhet.

Inte bara vapensystem utan även teknologi för informationssamling, som försett IDF:s analytiska algoritmer med data – är alltså till stor del rotad i den mångåriga konflikten mellan Israel och palestinierna.

Folklig oro” för ”terroristattacker av radikaliserade element ur befolkningen” i de av Israel ockuperade palestinska områdena har möjliggjort rättfärdigandet av krigsföringen och tillförseln av resurser till vad man kallat ”polisiära verktyg”.

Dessa inkluderar bland annat massövervakning genom gatukameror, omfattande insamling av kommunikations-metadata, realtidsövervakning av sociala medier.

IDF påstår att bedrivandet av AI-förstärkt krigsföring i Gaza starkt har bidragit till ett minskat antal civila offer.

Myndigheter i Gaza har dock rapporterat att åtminstone 243 civila palestinier dödats under striderna, inklusive 66 barn.

Den israeliska sidan hävdar däremot att man dödat 100 militanta stridande och ger missriktade raketer avfyrade av Hamas skulden för många av de civila dödsfallen i Gaza.

På samma sida rapporterar man att av de egna har 12 civila och en soldat dödats under striderna.

RT går i sin artikel inte in på hur Israel verkar internationellt för att få stöd till sin krigsföring – och sin vapentillverkning.


  • Publicerad:
    2021-05-29 15:19