VÄRLDSÅSKÅDNING Jag argumenterar i den här sista texten att vi bör göra oss av med vår svenska identitet och jag föreslår ett exempel på hur en ny identitet skulle kunna se ut.

I de tidigare delarna framställde jag inga nya tankar, marxister och liberaler har sagt samma sak i årtionden om att människan har flera identiteter. Nationalister har påpekat fördärvet med rotlösheten. Texten skrevs för att ge läsarna ett bättre underlag av vad jag vill få fram och varför jag anser att frågan är viktig. Jag tänkte summera den med några punkter.

  • Att anses som svensk avgörs inte på biologisk grund.
  • Den svenska identiteten är idag till för i princip alla människor som bosätter sig i Sverige.
  • Folk kan ha många identiteter.
  • Invandrare, judar och ideologiska marxister, liberaler och kapitalister önskar av egenintresse att svenskhet absolut inte avgörs på biologisk grund.
  • Globalisterna önskar fostra människor att acceptera idén om att de i framtiden skall se sig själva som världsmedborgare.

Nationella och religiösa identeter

Nationella identiteter avgörs ofta på tre faktorer: etnicitet, språket och om personen uppför sig enligt de sociala och kulturella mönster som etablerats i nationen. Även om den förstnämnda faktorn är stark så kan vanligtvis en individ bli accepterad om denne agerar efter de två sistnämnda faktorerna, speciellt bland europeiska människor.

Detta är ett rasligt problem hos oss och något som vi endast kan lära bort i sin helhet med hjälp av utbildning och korrekt uppfostring. Den förstnämnda faktorn etnicitet är egentligen den enda du som människa inte kan ändra på. Du föds till det du är, jag kan aldrig bli neger och negern kan aldrig bli vit för vi båda är genetiskt olika.

När det kommer till kristendomen och islam så är det religioner som accepterar alla så länge de är troende. Det finns grupperingar som motsätter sig detta teologiskt men de är i absolut minoritet. I de religiösa skrifterna går det att ideologiskt tolka in att religionerna är till för alla raser. Av denna anledning säger Nordiska motståndsrörelsen som är för religionsfrihet att nationalsocialismen går före religionen, för de anser att säkerställandet av rasen är det viktigaste.

Judendomen däremot säger att man ses som jude om man föds av en judisk mor. De använder sig av en biologisk komponent när de avgör vem som skall anses tillhöra gruppen. Även om den judiska lagen tillåter en icke-judisk fader så ser man ned på personer som gör detta kulturellt och i Israel så tillåter man inte giftermål mellan en icke-judisk man och en judisk kvinna. Att säga att man är jude fastän man inte är det och ha sex med judinnor i Israel har lett till att en man blev fälld för våldtäkt.

Jag önskar inget mindre än att identiteten avgörs på biologisk grund efter både moder och fader.

Svensk som identitet

Att skaffa en ny identitet är svårare än att bygga upp ett varumärke, du måste lära barnen det, du måste upprepa det, du ska helst få människor att känna att identiteten är en naturlig del av dem. Men det är även viktigt att de som inte tillhör gruppen själva ser oss efter den identitet vi önskar ha.

Frågan blir då, kan vi ta tillbaka identiteten ”svensk”? Eller räcker det att vi transformerar det till ”etnisk svensk”? Jag själv använder mig mestadels av ”etnisk svensk” när jag vill förtydliga vilken grupp jag avser. Men för att besvara min egna fråga så anser jag att svaret är nej, på bägge punkterna.

Identiteten ”svensk” är något som våra fiender har velat ta över och det på goda grunder. I nästan all rapportering eller skrivelser så rapporterar man efter nationalstatens namn och invånarna i den oavsett raslig bakgrund för den nationens invånare, Danmark – danskar, Chile – chilenare och Sydafrika – sydafrikaner. Andra nationer har samma problem som Sverige och till sist kommer det bli som vi ser i USA, att svarta såväl som gula, bruna och vita kan ses som amerikaner.

Den rasblandade Angelica Bengtsson räknas som svensk av många invånare i Sverige idag.

Det är för många som vill att identiteten svensk skall bli precis som i USA. Det gäller all kontrollerad judisk media i Sverige, regimmedia i form av SVT, SR och UR. Samtliga riksdagspartier och i synnerhet Sverigedemokraterna. Invandrare och judar önskar också ha det så, vilket möjliggör att de kan byta identitet när det passar dem.

Ordet etnisk är det inte så många som direkt förstår vad man menar med och då blir det heller inte lika kraftfullt. Dessutom bör det påpekas att även SD:are som är kritiska till invandringen använder ordet ”nysvenskar”, även om det är i en viss sarkastisk ton så är och förblir det inte ett bra ”vi och dem”-uttryck.

Det är primärt det som den här texten handlar om, att hitta något som är vårt och som inte lika lätt kan korrumperas såsom ”svensk” har blivit. En av orsakerna till detta är att vi glömt bort våra rötter. Jag träffade en man från Montenegro, han hade en familjebok med släkten ända från 1300-talet. Att göra honom ”rotlös” hade blivit svårt! Något som vi framtiden måste ta lärdom av, att skapa familjeböcker så att rasen hålls intakt.

Analys över de olika uttryck som vi kan använda oss av

Jag själv strävar efter ett pan-nordiskt samarbete där bevarandet av rasen blir det viktigaste. Jag tillåter även människor som har samma europeiska rasliga ursprung. Även om människor säger att de inte tillhör den här identiteten så skall de automatiskt vara införlivad i den på grund av deras biologiska härkomst.

Urinvånare

Urininvånare är ett ord som alla vet instinktivt vad man syftar på, men i dagens samhälle har den samiska gruppen fått detta uttryck trots att de inte var i Sverige först. Innebörden gör också att en grupp som erkänns som urinvånare har en större ägorätt till landet, men inte att förglömma att styrka alltid regerar.

Skandinavier/nordbor

Problemet här är samma som med svensk, försök har redan gjorts med SAS reklamen, även om de inte lyckades så har de möjlighet till att lyckas om de verkligen vill förändra innebörden av detta.

Vita

Vita är delvis bra, då man enkelt kan se det på hudfärgen. Men vissa grupper kan smita in här, speciellt nu, eftersom folk idag inte har några raskunskaper. De grupper jag tänker på här är ljushyade sydländska människor i Europa som rasblandat, judar, araber osv.

Bashar al-Assad, Syriens president.

Ras

Alla vet vad man menar med ras, det har en negativ klang men folk förstår instinktivt vad man menar. Våra fiender vill heller inte prata i termer av ras och skulle de göra det så blir detta en vinst i sig.

Arier

Hade kunnat vara bra om det inte hade varit så svårt för människor att förstå vart gränserna går. Dessutom är skillnaden med ras att man inte får den riktiga rasliga kategoriseringen.

Svensk

Jag har tidigare varit inne på detta men jag vill ändå ge fler perspektiv. De människor som är sympatiska till den nationalsocialistiska saken tyr sig ofta till identiteten svensk eller nationen Sverige. För dem betyder svensk ungefär exakt likadant som för mig, men de kan ibland ty sig allt för mycket till Sverige som nation och kan ibland enligt mig själv onödigt försvara den. Ofta gör de detta för att de känner en tillhörighet och identitet med den gamla svenska nationalhistorian.

Det finns en viss risk att jag alienerar dessa människor som jag tror är en betydande del av nationalsocialismens sympatisörer. Men eftersom att jag anser att vi inte har en möjlighet att långsiktigt få människor att se identiteten ”svensk” ur ett biologiskt perspektiv så måste deras attityder förändras. Precis som kulturmarxisterna så ofta gör idag så måste vi också enligt mig göra, vi måste ändra begrepp och återuppväcka ord för att få fram en identitet som särskiljer oss från resten av raserna.

Europé

Vi är européer men samtidigt har det uppstått rasblandning i de sydligare delarna och använder vi oss av en geografisk identitet så riskerar även den att ändras i framtiden.

Fyra människor ifrån Spanien

Europé är också en identitet liberaler vill att vi ska ha så att vi lättare anammar deras liberala EU-projekt. I detta projekt så kommer de garanterat ändra europé så att det blir precis som svensk. Med detta sagt så är det ändå något jag eftersträvar, att vi får en större samhörighet med andra europeiska raser, för det kommer att behövas om vi tillsammans skall besegra den nuvarande makten.

Tankeexempel

Vita nordiska rasen

I det här exemplet har identiteten tre ord vilket är absolut i längsta laget, men exemplet är till för att minska möjligheterna till underminering av syftet med det. Man hade kunnat använda nordiska rasen men genom att skriva ut ”vita” så får man fram det instinktiva som alla ser, att vissa är medan andra inte är det. Ordet ”nordiska” är för att minska den geografiska ytan så att gemene man känner en samhörighet då människor har svårt att känna samhörighet med människor över en större geografisk yta. Ordet gynnar pan-nordiska ambitioner och genom att använda ras och vita så läggs vikten på det biologiska.

Att använda ras gör också att man får in människor i ett nationalsocialistiskt tänkande som baseras på en biologisk världsåskådning och det är som sagt något människor förstår idag. När varje politisk kraft bestämt sig för att skapa en identitet så har de hamrat in det i folks medvetande och de har bestämt dagordningen genom framförallt skrift men i mer moderna tider i form av radio, tv och internet. Ofta nyhetsrapporterar man till exempel om att tre danskar har arresterats. I mitt exempel hade man kunnat skriva ut det såhär: ”Två människor från den vita nordiska rasen arresterades igår, en är av utom-europeiskt ursprung och alla tre är medborgare i Danmark.” Därmed blir Danmark bara en administrativ yta och så måste nationerna i norden förbli tills de åter befolkas enbart av människor ur den vita nordiska rasen.