UTRIKES. Ortodoxa judar kör i överdriven omfattning omkring med gula skolbussar i en judiskt tät stadsdel i Montreal. Kritiska kanadensare bär därför buss-gula klisterlappar som protestmärke, vilket gör dem till ”antisemiter”.

Ginette Chartre bor i Outremont, en stadsdel i Montreal, Kanada. Hon och några andra medborgare i stadsdelen protesterar mot att hasidiska judar använder skolbussar för att köra runt sina barn och andra medlemmar i området.

Den 5 mars uttryckte Chartre och en handfull Outremontbor sitt missnöje med oskicket på ett offentligt kommunmöte. Aktivisterna har i åratal klagat på judarnas nästan konstanta busstrafik och hävdar att bussarna blockerar gatorna och stör ordningen på vad Chartre kallar ”konstiga tider” under dygnet.

— På en liten enkelriktad gata kommer 14 bussar på en enda timme! Det är orimligt, säger Chartre.

Aktivistgruppen bär rektangulära gula klistermärken på sina ytterkläder som en symbol för att de protesterar mot judarnas beteende i Outremont.

Trots att förskräckta stadsbor har talat om för Chartre att de gula klistermärkena ”kan föra tankarna” till den så kallade förintelsen av judar under andra världskriget, står aktivisterna på sig.

Det var under andra världskriget som Generalguvernör Hans Frank återinförde regeln att judar skulle bära judesymbolen på sina kläder, så som tidigare hade varit fallet före den judiska revolutionen i Frankrike 1789. Franks tilltag syftade till att öka kontrollen av judarna, vars globala ledare hade förklarat krig mot Tyskland i alla judars namn redan 1933.

Men Chratre hävdar att det är hon och hennes folk i Outremont som är de ”sanna offren” och de vägrar att ta av sig de gula rektanglarna.

— [Judarna] drar alltid upp deras smärtsamma förflutna. De gör det för att tysta oss. Vi bär gula rektanglar eftersom deras bussar är gula, säger Chartre och menar att klisterlapparna åtminstone inte förrän nu på något sätt har varit förknippade med de Davidsstjärnor som judar i historien har tvingats att bära.

— Vi kommer att marschera nedför gatorna och slamra med kastruller och stekpannor om vi måste, sade Chartre nyligen i en dispyt mellan några Outremontbor och den växande hasidiska församlingen, säger Chartre och fortsätter:

— Detta är orättvist! De är de som förföljer oss!

Under kommunmötet försökte Chartre och hennes bekanta att dela ut de bussgula klisterlapparna och uppmanade Outremontborna att ta på sig dem. Detta var den senaste dispyten mellan de ultraortodxoa judarna och aktivister tillhörande den kanadensiska befolkningen i Outremont. År 2016 röstade de emot att judarna skulle få öppna fler synagogor på en huvudgata i Outremont, vilket omedelbart resulterade i att judarna kritiserade kanadensarna för deras ”antisemitism”.

Den hasidiska juden Alex Werzberger sade i en intervju dagen efter det kommunala mötet:

— Ska vi bara packa oss iväg? Bara försvinna?

Werzberger hade inte själv varit med på kommunmötet men sade att han hade fått höra vad som hade utspelat sig där.

— Det judiska folket har i årtusenden blivit utsatta för den här sortens saker, en del värre, andra mindre allvarliga, och det är nästan en del av vår existens, en del av vårt väsen, sade Werzberger.

Montreals borgmästare Valerie Plante lade sig i saken genom att säga att ”det är ibland problematiskt att leva tillsammans i ett samhälle”, vilket i detta fall innebär ett ofrivilligt erkännande av mångkulturens problem.

— Men jag tycker att det är oacceptabelt att lansera politiska kampanjer mot barn. Barn ska aldrig vara ett utsatt mål, sade Plante.

Den judiska konstnärinnan Jennifer Dorner som bor i Outremont är motståndare till Chartres kampanj och uppmanade på mötet klistermärkesbärarna att ta av de bussgula märkena.

— Jag har en hasidisk vän och när hon såg de gula rektanglarna, triggades hon och reagerade med en så intensiv känslovåg att hon började gråta, sade Dorner.

— Jag tror inte att de förstår vilken oro detta sprider i församlingen, sade Dorner med adress till Chartres aktivister.

En del av de församlade Outremontborna bara suckade och himlade med ögonen när de hörde detta. Den judisk-ortodoxa rabbinen Reuben Poupko i Montreal kommenterade i efterhand saken med att om människor verkligen är angelägna att lösa samhällsfrågor, borde de ”omfamna de former som skapar kommunikation och dialog. Några av de metoder som användes främjade inte möjligheten till att nå en lösning, utan var bara utformade för att provocera oss.”

— Är det då dags att måla om stadens skolbussar med en annan färg för att de inte ska bli påminda om sitt förflutna? De gula sträcken på gatan? Hade det varit bättre om vi hade burit gula hattar? Vi är förtvivlade [över judarnas beteende] och vet inte längre vad vi ska göra, sade Chartre.

Men Werzberger som tillhör den växande hasidiska sekten i Outremont säger att de flesta människor inte upplever några som helst problem med stadens hasidiska församling.

— Jag har bott här sedan 1950-talet. Det finns inga problem. Vi är en mycket fridfull församling. Hur många mord och hur mycket fylleri [känner ni till bland oss]? Vi är tystlåtna, trevliga människor.

Källor:
Outrage over Use of Yellow Badges to Protest Use of Jewish Buses in Montreal Area
Ginette Chartre protesterar mot judeproblemet i Outremont (YouTube)


  • Publicerad:
    2018-03-12 18:10