JUDISK MAKT. Den katolska kyrkans påve förväntas helgonförklara den polske kardinalen August Hlond som dog 1948. Judiska lobbyister rasar mot planerna på grund av kardinalens ”antisemitism”. Bland annat varnade Hlond de kristna för judarnas skadliga inverkan på moralen och samhället.

August Hlond.

Polacken August Hlond var katolsk kardinal från 1927 fram till sin död 1948. Den nuvarande påven Franciskus bekräftade i maj officiellt Hlonds ”hjältemodiga dygder”. Det innebär att han har godkänt Vatikanens interna översyn av Hlonds gärningar, vilka kandiderar honom för helgonstatus. Nu krävs att Vatikanen kan verifiera att Hlond var delaktig i två mirakel innan han kan befinnas fullt värdig att helgonförklaras.

Judiska lobbyister försöker stoppa helgonförklaringen av Hlond eftersom han hade ”antisemitiska” åsikter som enligt dem ”fläckar” kardinalen.

Det är två ledande judiska organisationer etablerade i USA som tidigt i helgonförklaringsprocessen lagt sig i den katolska kyrkans arbete i syfte för att stoppa kanoniseringen av Hlond. Det handlar om de ökända lobby- och förföljelseorganisationerna American Jewish Committee och Simon Wiesenthal Center. De har skickat en framställan till Vatikanen som syftar till att få den katolska kyrkan ”att upprätthålla de goda relationerna med judarna”.

Judisk påverkan på den katolska kyrkan
”Judar brukar inte uttala sig om helgonkandidater”, skriver de judiska lobbygrupperna. Genom att gå vidare med kanoniseringsprocessen av Hlond kommer kyrkan att ”inom den judiska församlingen, och även bortom den, se detta som ett stöd för kardinal Hlonds extremt negativa hållning till den judiska församlingen”, skriver de till Vatikanen. ”Det skulle vara skamligt av påve Franciskus att lyfta en inbiten antisemit till helgonstatus”, skriver de vidare.

De hävdar i sitt brev också att en helgonförklaring av Hlond kan göra att ”högerextremistiska nationalister” får mer luft under vingarna och blir mer modiga i sin politiska strävan. Att den mest högerextrema politiken i världen idag förs av den judiska staten Israel är inget som tas upp av lobbygrupperna.

År 1965 fick man efter lobbyarbete igenom en officiell policy att fördöma alla former av ”antisemitism”. Ännu mer genomgripande var när de runt 1620-talet fick igenom en ändring av den katolska kyrkans förbud mot räntor på lån till att bli en ”samvetsfråga” istället för ett edikt. Numera tjänar kyrkan stora pengar på finansiella instrument. Kyrkan ser idag heller ingen konflikt i att som tidigare exempelvis ha fördömt preventivmedel samtidigt som man tjänar mycket pengar på aktieinnehav i läkemedelsbolag som säljer sådant. Vatikanens viktigaste bank har länge varit Bank of England som ligger i den judiske penning-guden familjen Rothschilds händer.

Hlond varnade för semitismen
Hlond varnade sina kyrkomedlemmar för vad han menade var judarnas skadliga inverkan på moral och samhällsliv. Han uppmanade polacker att inte handla i judiska affärer och att inte köpa judiska publikationer. I Polen, liksom i Tyskland, hade judar ett starkt grepp om opinionsbildning via medier.

I ett brev till de katolska kyrkorna daterat 1936 skriver Hlond att ”det är ett faktum att judar strider mot den katolska kyrkan, att de framhärdar i att man ska få leva hursomhelst, och att de utgör företrädarna för gudlöshet, bolsjevism och samhällsomstörtande verksamhet”. Men Hlond poängterade i sitt brev att detta gäller judarna som kollektiv, inte varje enskild jude bland vilka ”det finns enskilda etiskt respektabla och nobla individer”. Han vädjade även till polackerna att inte attackera enskilda judar eller deras egendom.

Hlond avskydde både ”Nazityskland” och ”bolsjevikerna”
I Polen hyllades Hlond av motståndare till Tredje rikets uppbyggnad. Han var stark motståndare till Tysklands intåg i Polen, och han ville bekämpa ”Nazityskland”. Minst lika hyllad var han för sin kamp att bevara den katolska kyrkan fri från det kommunistiska Sovjetunionens inflytande. Sovjetunionen kom särskilt efter kriget mot Tyskland att förtryckas av den kommunistiskt kontrollerade Warszawapakten, ett förtryck som kom att vara i flera årtionden och som gör att det polska folket idag till stor del ser Ryssland som ett farligt fiendeland. Men Hlonds ”antisemitiska” åsikter hade han inte fått av Adolf Hitler som han alltså var motståndare till, utan av den historiska och samtida judiska samhällspåverkan som var densamma i Polen som i Tyskland.

Före andra världskriget utgjorde Polen värdland åt fler judar än något annat land i Europa. Kriget gjorde att en stor andel judar kom att flytta till andra länder, inte minst till USA, och senare till det nybildade Israel.

En del judar dog i kriget, även om de inte var på långt när lika många som antalet döda vita människor. Tillsammans med andra människogrupper som kommunister, homosexuella, zigenare med flera, som tvingades arbeta för tyska staten i inhägnade arbetsläger, dog enligt internationella Röda korset totalt 273 905 människor räknat totalt över de 15 största arbetslägren. Dödsorsaken var framför allt tyfus och tyfoidfeber. Hade kriget hållit på längre, hade ännu fler dött i smitta och på grund av svält eftersom de allierade hade bombat sönder tillfartsvägarna till arbetslägren för att skära av förnödenhetstransporter till dem.

En möjlig ”Plan B”
Om inte brevet från de två inflytelserika lobbyorganisationerna räcker för att hindra att Hlond helgonförklaras, finns andra metoder. Det går till exempel att via kardinalerna som ska undersöka Hlonds påstådda mirakler komma till slutsatsen att de ”bevis” för mirakel som berättigar Hlonds utnämning till helgon inte är tillräckligt starka för att fullfölja helgonförklaringen. Det skulle göra att de judiska lobbygrupperna får som de vill utan att kyrkan behöver tappa i skenbar prestige. Men de senaste påvarna har, möjligen i ett sätt att marknadsföra den katolska kyrkan, blivit relativt frikostiga med att utnämna kyrkoarbetare till helgon. Till och med Sverige har fått ett nytt helgon i och med den trenden, i form av Elisabeth Hesselblad (1870-1957) som helgonförklarades 2015. Hon har hittills fått vara i fred för judarnas påtryckningar.

Källa:
Jewish Groups Condemn Sainthood Candidate Backed By Pope As An ‘Anti-Semite’


  • Publicerad:
    2018-07-18 17:32