ANTIVITHET Han har offentligt hyllat dödligt våld mot vita. Hans uteslutning ur ANC berodde enligt en av två cirkulerande förklaringar på hans ”hatretorik och agiterande för rasmotsättningar”. Nu förklarar han raskrig mot vita.

Den sydafrikanske oppositionsledaren, partiledaren för marxistiska Economic Freedom Fighters och tidigare ordföranden för African National Congress Youth League Julius Malema varnar i BBC:s program Hardtalk för att hans land snart vaknar upp med ”mycket arga människor som inte kommer visa någon pardon”. Detta tema kommer upp cirka 11:40 i videon.

Missnöjet med det regerande partiet African National Congress (ANC) i Sydafrika är enligt Malema på grund av de sociala förhållandena i landet större än någonsin och, betonar han, ”de fattiga blir allt fattigare”. Malema menar sig vara helt på det klara med vilka de svartas vrede i första hand kommer riktas mot:

— När den oledda revolutionen utbryter… kommer det första målet att vara vita människor, säger han och tillägger att upproret också kommer rikta sig mot ”svarta eliter”.

Det enda sättet att avvärja detta våld skulle enligt Malema bestå i ett omedelbart ingripande för att höja levnadskvaliteten för svarta människor i landet.

— Våldet som kommer att manifesteras i Sydafrika beror på att eliten gradvis försvinner medan de fattiga blir fattigare”, hävdar han, och fortsätter:

— Därför kommer det att finnas något som ser ut som en arabisk vår. Det är vi garanterade.

Malema, som har anklagats för sin antivita agenda samt för att framkalla rasspänningar, förnekar att det är hans egen retorik som drivit fram ilskan och oron och han kallar det våld som hittills skådats för ”en picknick”.

— Jag har engagerat mig i demokratiska sätt att försöka lösa problem i Sydafrika. De som är rädda för våra idéer försöker skapa ett intryck av mycket våldsamma människor. Vi är inte våldsamma … Vi är inte ansvariga för någon enda enskild våldsam aktivitet som utspelat sig i Sydafrika, säger han.

Lånad retorik

Malema är en kontroversiell figur i sydafrikansk politik som ofta hamnar i hetluften. I sin retorik är han dock föga nyskapande. Hans uttalanden i BBC:s Hardtalk är till stor de kopierade från tal av den tidigare sydafrikanska presidenten Thabo Mbeki, som redan förra veckan utfärdade denna nu för läsaren välbekanta varning:

— En av mina rädslor är att vi en av dessa dagar kommer att ha vår egen version av den arabiska våren.

Presidenten hävdade i sitt tal, liksom Malema en vecka senare, att det inte existerar någon nationell plan för att ta itu med fattigdomen. Stort fokus lades på den arbetslöshet och ojämlikhet som sägs plåga landet, och det varnades för att detta kan leda till våld. Arbetslösheten i Sydafrika förklarades vara ”vitt utbredd”, inflationen ”på den högsta nivån sedan 2009”, korruptionen ”skenande” och energisektorn ”instabil”.

Gediget antivitt CV

Malema, 41, dömdes för hatretorik 2010 och 2011 för att offentligt ha sjungit låten ”Shoot the Boer”, som hyllar dödligt våld mot vita människor. Före 2012 var han medlem i ANC och ”på insidan” av sydafrikansk politik – tills han uteslöts – enligt vissa på grund av ”den hatretorik och det agiterande för rasmotsättningar” som ansågs känneteckna hans politiska gärning – enligt andra för att ha kallat ANC:s ledare ”diktator”.

2013 grundade han vänsterorienterade Economic Freedom Fighters, som har anklagats för att ”underblåsa anti-vita och anti-indiska rasoroligheter”. 2019 fick EFF nästan 11 % av rösterna och har 44 platser i parlamentet. Malema har också åtalats för bedrägeri, penningtvätt, utpressning och skatteflykt – med anledning av sin hantering av statliga kontrakt. Fallet avskrevs dock 2015 och Malema kallade då alla brottsanklagelser i sammanhanget för ”politiskt motiverade”.