SYDAFRIKA. ANC har ingått samarbete med det radikala och antivita partiet EFF om att ändra grundlagen och frånta vita människor deras landområden, utan kompensation.

African National Congress (ANC) och Economic Freedom Fighters (EFF) har ingått samarbete i Sydafrikas parlament om att vidta en resolution för att upprätta en underkommitté som ska hitta sätt att ändra grundlagen så att de med makt kan frånta vita boers landområden utan att ge dem någon form av kompensation.

Paragraf 25 i Sydafrikas grundlag hindrar att man med tvång kan frånta en persons landområde utan kompensation. EFF har därför bett den konstitutionella granskningskommittén om att överväga att ändra paragraf 25 i grundlagen, medan ANC har föreslagit ett samrådsförfarande för att bestämma huruvida regeringens resolution är avgörande.

Granskningskommittén har fram till och med den 30 augusti att se över saken.

För att ändra grundlagen krävs det två tredjedelars majoritet i parlamentet, vilket utgör 267 röster. ANC har 249 platser i parlamentet medan EFF har 25 platser.

Sydafrikas vita bondeförening Transvaalse Landbou-unie (TLU) säger att de anser att tilltaget är att legalisera stöld och en ren krigsförklaring. En representant för föreningen säger:

— Regeringen borde förvänta sig att många bönder kommer att se detta som en krigsförklaring. Ingen stal landet. Det blev köpt och många bolån har blivit eller fortsätter att betalas med höga räntor och drivs från soluppgång till solnedgång för att kunna betala tillbaka lånet och se till att det finns mat på bordet. […] Ingen kommer att bara ge bort sitt landområde, oavsett landets grundlag. Stöld förblir stöld, även om det är tillåtet i en konstitution.

Källor:
ANC inngår samarbeid med EFF om å stjele land fra hvite
South Africa: ANC Teams up with Radical Anti-White Party on White Land Seizure


  • Publicerad:
    2018-03-08 09:30