LEDARSKAP USA:s narcissistiska vicepresident ägnar tjänstresa åt shopping och bemöter störtskurar av kritik för sin brist på professionalitet med att hänvisa till sin kärlek till det amerikanska folket.

USA:s vicepresident Kamala Harris har hamnat i blåsväder.

Fyra av hennes närmaste underordnade har uttryck en önskan om att ett maximalt avstånd så fort som möjligt upprättas mellan dem själva och deras chef.

Såväl inhemska som utländska medier har den senaste tiden hudflängt vicepresidenten för hennes bristande professionalitet i sin tjänsteutövning.

Kritiserad tjänsteresa

Deras angrepp utlöstes bland annat av hennes tjänsteresa till Frankrike, vilken hade förhandlingar och diskussioner med diverse dignitärer som det föregivna syftet – en visit som istället till övervägande del kom att ägnas åt shopping i Paris.

Harris finner dock rubrikerna orättvisa. I en intervju publicerad i söndags i San Francisco Chronicle (SFC) bemöter hon dem:

— Ojojoj vad sägs om det? ’Hon köper ett kokkärl på väg till flygplatsen!’ efter ett ytterst signifikant och högst framgångsrikt bilateralt möte i Paris i frågor som rör nationell säkerhet, klimat, internationella normer och regler för allt från cyberrymden till världsrymden. Kom igen va!

Vicepresidenten förklarade senare för reportrar att kokkärlen kommer att användas vid en av hennes generösa Thanksgiving-middagar.

Harris diplomatiska infall att bege sig till Frankrike fick i detta land inte den sorts bevakning som tidigare amerikanska politiska dignitärer vid sina besök tilldelats.

Tidningen Politico noterar kärnfullt att ”besöket i Frankrike inte väckte det folkliga och mediala intresse som presidenterna Barack Obamas och Donald Trumps besök frambringade”.

Den övriga franska mediebevakningen av besöket har också varit minimal.

”Jag ställs inför exceptionella svårigheter

I intervjun publicerad i SFC adresserar vicepresidenten såväl sin snabbt växande skara kritiker som sina sjunkande opinionssiffror – genom att beklaga sig över sin tjänsts alla vedermödor.

— Det finns inget i detta jobb som är avsett att vara enkelt, säger hon och fortsätter:

— Om något hamnar på mitt bord, så beror det på att det behöver tas itu med och, per definition, därmed inte kommer att vara enkelt.

Väljarnas förtroende för Harris har enligt opinionsundersökningar liksom dem för president Joe Biden på senaste tiden sjunkit drastiskt.

Den ”helande” vicepresidenten

När vicepresidenten i intervjun för SFC inte beklagar sig över de svårigheter som hon ställs inför, så framhåller hon istället sin egen godhet:

— Jag älskar människor och det finns så mycket vi gör som direkt får effekt för dem, så vi har dem i åtanke.

Hon fortsätter sedan med att presentera sina mål för sitt andra år i tjänst och lyfter särskilt fram sin önskan att resa runt mer i landet för att se till att Bidens politik ”efter två år av covid” fortsatt drivs igenom.

Breitbart News kommenterar att Harris här missar att klargöra huruvida hennes resande kommer inkludera en tripp till landets läckande södra gräns.

Harris påtalar de goda drivkrafterna bakom hennes ledarskap:

— Jag har alltid känt att mitt ansvar som en vald ledare är att vända mig till folket, i synnerhet som dess behov måste tillfredsställas och människor måste kunna känna sig trygga med att de är sedda och hörda.

Hon förklarar sedan att hon vill ”hela människor” som bär på ett ”odiagnosticerat trauma” och ”hyser en oro” relaterad till coronapandemin – men att hennes kärlek beklagligt nog ibland tycks vara obesvarad.

Stödet för hennes ambitioner att behålla sitt toppjobb efter nästa val är nämligen i nuvarande läge inte stort.

USA: nuvarande vicepresident har tidigare av många förutspåtts förr eller senare ta över den allt mer fnoskige presidentens ämbete.

Vägen dit framstår i dagsläget inte som spikrak.