Kamparbetet fortskred den 16/11 för Kampgrupp 501 och 504. Det delades ut omkring 400 flygblad, ett femtiotal tidningar fick nya ägare och plakat sattes upp.

Trots regn och rusk var det goda miner och glatt humör hos aktivisterna. Allting flöt på bra utan incidenter.


  • Publicerad:
    2017-11-22 16:00