MÅNGKULTUREN. Kinesiska ambassaden i Stockholm varnar återigen sina medborgare från att resa till Sverige på grund av allt våld.

Kina är ett mäktigt land. Foto: PxFuel.

Statligt kontrollerade medier i Kina har vidarebefordrat varningarna från landets ambassad i Stockholm att Sverige är ett farligt land.

Kinas statliga mediebolag CCTV rapporterade i helgen att kineser i Sverige rånas under kniv- och pistolhot. De har även rapporterat om brottslighet, resevarningar och inställda näringslivsdelegationer.

Kinesiska medier började redan för ett drygt år sedan varna sina landsmän för Sverige. Björn Jerdén, som är chef för Asienprogrammet på Utrikespolitiska institutet, säger att man alltmer publicerar varningar om Sverige i Kina. Tidigare riktades detta mest till landsmän som befann sig i Sverige.

— Men nu kommer statliga kinesiska propagandaorgan med nya negativa uppgifter om Sverige som publiceras i Kina. Jag tycker ändå att det är för tidigt att dra säkra slutsatser av detta. Om det skulle upprepas igen är det tecken på en ny utveckling, säger Björn Jerdén.

Källa:
Kinesiska medier varnar för Sverige


  • Publicerad:
    2019-12-25 13:00