FÖRTRYCK. Kinas kamp mot oliktänkande ska breddas.

Ett av flera grundutbildningscenter i Kina, avsett för ideologisk omskolning. Liksom andra fängelser har det vakttorn, stängsel och fängelseceller.

Efter att Kina tidigare har förnekat att det finns omskolningsläger – eller så kallade grundutbildningscentra – lagstadgades det i Kina 2018 officiellt för att tillåta grundutbildningscentra för att omprogrammera extremistiska medborgare. Staten vill att de oliktänkande ska släppa sin främmande religion eller oönskade politiska böjelse och istället omfamna regeringens kommunistiska ideologi.

Rapporterna från människor som påstår sig ha suttit inspärrade i dessa grundutbildningscentra är ofta plågsamma att höra, med ständiga hot om psykiskt och fysiskt våld. Naglar och tänder dras ut på de oliktänkande. Kvinnor ska vara särskilt hotade med ständig risk att bli våldtagna. Ofta spärras man in i små celler där en potta töms endast en gång om dagen, och fångarna svälts ut och torteras för att förlora sin personlighet och bli mer mottagliga för ”sanningen”.

Utan att jämföra sanningshalterna, liknar flera rapporter dem som medier i väst och människorättsorganisationer som Amnesty International ljög ihop beträffande Bashar al-Assads påstådda tortyr av sitt eget folk i Syrien; rapporter som började komma när kriget mot Syrien blev en angelägenhet för Israel.

De flesta ”avvikande” är muslimer
De flesta ”religiöst avvikande” som betecknas extremister i Kina är muslimer. Men även kristna rapporteras förföljas.

FN-experter och lobbyister har hävdat att minst en miljon etniska uigurer och andra muslimer hålls fångna i omskolningsläger.

I vilka fall de rapporter som kommit från före detta interner är äkta eller falska, är svårt att veta. Den västliga antikinesiska propagandan är omfattande av geopolitiska och globalt ekonomiska skäl.

I september berättade Sayragul Sauytbay som nu bor i Sverige efter att ha fått asyl för SVT om de mest hårresande skräckhistorier om livet i grundutbildningslägren. Sauytbay vittnade om att hon var lärare på ett av dessa grundutbildningscentra. Hennes berättelser återpublicerades kort därefter i den israeliska tidningen Ha’aretz, av alla tidningar.

Kinas ambassad i Storbritannien kallar också de rapporter och det ”bevismaterial” i form av kartor och andra dokument som har ”läckt” till västvärlden för fake news. Talesmannen för Kinas utrikesministerium Geng Shuang sade i måndags att den antikinesiska propagandan ”i vissa medier” svartmålar Kinas försök att bekämpa terrorism och annan extremism i den kinesiska Xinjiangregionen. Det är denna region i landet som anses ha mest problem med subversiva samhällselement.

Vissa rapporter bör dock i sammanhanget kunna betraktas som trovärdiga, som att muslimer tvingas tala mandarin istället för arabiska, att griskött står på omskolningsmenyn, och att de måste lära sig passager ur partiprogrammet och andra officiella skrifter.

Att USA:s krigiske och fientlige utrikesminister Mike Pompeo i november utnyttjade de ”läckta dokumenten” i sin propaganda och hävdade att dessa utgjorde ”bevis för att kinesiska myndigheter bedrev omfattande och systematisk repression av muslimer och andra minoriteter”, är en varningssignal för att mycket kring rapporteringen av situationen i Kina kan vara falsk.

Koranen och Bibeln ska få nya auktoriserade upplagor
Brittiska Daily Mail rapporterar att Kina nu också har beslutat att kommande tillåtna upplagor av Koranen och Bibeln ska skrivas om. De nya utgåvorna får inte ha något innehåll som motsäger Kinas socialistiska ideologi. Stycken som av censorer bedöms vara ideologiskt falska ska korrigeras eller nyöversättas.

En grupp om 16 experter, troende och representanter från olika religioner tillhörande centralkommittén för det kommunistiska kinesiska partiet, deltog i november på en konferens i frågan, rapporterade Kinas nyhetsbyrå Xinhua. Konferensen föll inom ramen för Kinesiska folkets politiska konsultationskonferens. Ordförande för konferensen var Wang Yang.

Wang Yang betonade då att religiösa auktoriteter måste följa president Xi:s instruktioner och tolka de olika religionernas ideologier i samklang med ”socialismens värdegrund” och ”tidens krav”. Det religiösa systemet ska byggas med ”kinesisk karaktäristik”.

De närvarande experterna och andliga ledarna höll med om nödvändigheten av Yangs direktiv och menade att denna mission att korrigera religionerna är att ”välja historia”. De ansåg också att genom att omvärdera religiösa skrifter skulle de motverka ”extremism” och ”kätterska idéer” från att urholka landet.

Hur går det för judarna?
Daily Mail skriver ingenting om huruvida de nya direktiven för främmande religiösa skrifter även gäller judisk sådan, som Talmud. Talmud kan lätt betraktas som den mest politiska av världsreligionernas heliga skrifter.

I västvärlden planeras samtidigt för motsvarande omskolning av oliktänkande, dock i en mjukare form och inom ramen för vanliga utbildningsfaciliteter och propagandainstitutioner. I USA anses nu kampen mot antisemitismen inte vara tillräcklig, nu ska man även satsa på filosemitism, det vill säga att utbilda medborgarna att älska och beundra judarna.

Elan Carr, som är det amerikanska utrikesdepartementetes särskilda sändebud för att bevaka och bekämpa antisemitism sade nyligen att det inte räcker att undervisa om ”förintelsen” för att bekämpa antisemitismen. Nu planeras därför utbildningsprogram för att styra befolkningens filosemitism så att den dels blir ett fungerade verktyg för judiska intressen, och samtidigt förhindra att den kan utnyttjas i sin motsats så att den förvandlas till antisemitism.

Källor:
China will rewrite the Bible and the Quran to ’reflect socialist values’ amid crackdown on Muslim Uighur minority
Sayragul undervisade på kinesiskt läger för muslimska minoriteter
China’s most terrifying secret exposed to the world
Trump’s anti-Semitism czar: ‘Americans need philo-Semitic education’


  • Publicerad:
    2019-12-28 21:00