ASIEN Som svar på Nancy Pelosis besök i Taiwan har Kina inlett sex stora militärövningar som omringar hela Taiwan. Folkets befrielsearmé tänker också för första gången någonsin skjuta långdistansrobotar över Tawian för att demonstrera sin kontroll över ön.

Det amerikanska representanthusets talesman, demokraterna Nancy Pelosi, landade under tisdagen i Taiwan, som är en självstyrande ö som Folkrepubliken Kina kör anspråk på.

Pelosis besök sker under sker samtidigt som spänningarna mellan USA och Kina i Taiwan-frågan är värre än på mycket länge. Kina utfärdade sin största varning någonsin till USA inför besöket och har utlovat ett militärt svar på det ”fientliga agerandet”.

På kinesiska Global Times (GT) förklaras nu några av de åtgärder som Kina har vidtagit. Den kinesiska försvarsmakten Folkets befrielsearmé håller just nu omfattande övningar runt hela Taiwan. Från onsdag har övningar hållits norr, sydväst och sydöst om ön. Under torsdagen kommer övningarna att utvidgas och enligt GT omfamna Taiwan från ”norr, nordost, öst, syd, sydväst och nordväst” med både land- , sjö och luft-övningar.

GT skriver att Folkets befrielsearmé kommer att ”totalt omringa Taiwan” och befinna sig inom 12 sjömil från ön och att ”den så kallade medianlinjen kommer att sluta existera för att bevisa ”Fastlandskinas absoluta kontroll över Taiwanfrågan”.

Missiler kommer fyga över Taiwan - ska ses som "krigsförberedelser"

Vidare kommer den kinesiska armén för första gången någonsin att skjuta missiler över Taiwan.

— Ifall konventionella missiler skulle avfyras av Folkets befrielsearmé från fastlandet mot Taiwans västra delar och träffa mål öster om ön skulle det innebära att missilerna skulle flyga över ön, något som saknar motstycke, kommenterar den kinesiska militärexperten Zhang Xuefeng till Global Times.

Global Times skriver också att övningarna utgör ett hot mot både Taiwans hamnar och de sjöfartsleder som omger ön, vilket innebär att det rör sig om en ”fullständig blockad”.

Den kinesiska militärexperten Song Zhongping förklarar för Global Times att övningarna ska tolkas som ”krigsförberedelser”.

— Det betyder att vår krigsplanering har tydliggjorts för amerikanska och taiwanesiska myndigheter och vi är självsäkra nog att informera dem om konsekvenserna av fortsatta provokationer av detta slag, förklarar han.

Skillnaden mot Taiwansundskrisen

Många har jämfört det som sker just nu med den så kallade tredje Taiwansundskrisen 1996, då USA seglade in mellan Kina och Taiwan med den största flottan man visat upp i regionen sedan Vietnamkrigets dagar som svar på kinesiska missilövningar i sundet.

Men enligt militärexperten Song Zhongping är den en stor skillnad, framförallt vad gäller Kinas militära kapacitet. 1996 var den taiwanesiska försvarsstyrkorna ”relativt starka” och Folkets befrielsearmés flotta och flygvapen saknade ett ”absolut övertag” eller förmåga att blockera hela Taiwan.

— 1996 saknade vi hangarfartyg, vi hade inte de stora örlogsfartygen Typ-055 eller hypersoniska missiler. Sedan dess har vår förmåga att slå till, överta och döda förbättras starkt och våra militära valmöjligheter och vår självsäkerhet har ökat, förklarar Song.

Kina har sedan millennieskiftet gjort omfattande satsningar på sin försvarsmakt och man har idag världens största flotta, även om USA:s flotta rent allmänt anses vara starkare.