KRÖNIKA. Jörgen Kromann, ex-kommunist och tidigare fackföreningsman, uppmanar alla att demonstrera med folkets verkliga arbetarrörelse den 1 maj.

NU BEHÖVS, MER ÄN NÅGONSIN EN KÄMPANDE OCH FOLKLIG  NATIONELL SOCIAL RÖRELSE FÖR BÅDE HANDENS OCH HJÄRNAS ARBETARE!

BORT MED EU OCH GLOBAL FINANSDIKTATUR!

FÖR FRIHET, FOLKGEMENSKAP, SOCIAL RÄTTVISA OCH GÄRNA EN NORDISK UNION!

Den ohejdade och fritt galopperande globala finansmarknaden flyttar nu fram positionerna ytterligare på det svenska, arbetande folkflertalets bekostnad!

Nu har den globala finansdiktaturen genom massinvasionen fått igenom dess efterlängtade lönedumpning.

LO ger sitt godkännande till lägre betalning till sk enkla jobb fördolt i ”ett gott syfte” att få invällarna i jobb.

Nästa steg blir med säkerhet att ytterligare attackera Lagen om anställningsskydd, LAS, för att kunna avskeda äldre arbetskraft och ersätta dessa med främlingar.

Det innebär att många tvingas bort från arbetsmarknaden innan pensionsålderns inträde med påföljd att många får gå arbetslösa. En lägre inkomst ger en lägre pension. Två flugor i en smäll alltså.

Vårt folk trycks ned och trängs nu tillbaka ännu mer och ändå finns fortfarande de som envist tror på under i riksdagen, reformer och maktens goda vilja om bara förnuftet får råda?

Kanske är det ett sätt att förtränga verkligheten och ursäkta sin egen passivitet, feghet och oduglighet?

Se verkligheten, se katastrofen och inse att nu gäller det.

Demonstrera för din rätt i Falun 1 maj!

Demonstrera med en verklig folkets arbetarrörelse som nu behövs mer än någonsin.

Demonstrera mot den globala storfinansen och dess ombud i riksdagen.

/Jörgen Kromann


  • Publicerad:
    2017-03-16 10:38