KUNGÄLV. Efter att polisen beviljat Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att bedriva valarbete i centrala Kungälv överklagade de korrumperade kommunpolitikerna beslutet till förvaltningsrätten, vilket blev ett nederlag. Efter nederlaget krävde man att kammarrätten skulle dra in tillståndet tills en ny prövning gjorts, men även där får man avslag.

Efter att polisen beviljat Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att bedriva valarbete i centrala Kungälv, med ett valtält, hoppades de korrumperade kommunpolitikerna kunna få bort den politiska oppositionen genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. De argument man använde sig av var att det i samband med valarbetet skulle kunna uppstå ”ordningsstörningar”.

Förvaltningsrätten avslog kommunens överklagan med anledning av att polisen redan bedömt att man kommer kunna hålla ordning i staden under valrörelsen. Kommunpolitikerna överklagade då i desperation beslutet till kammarrätten och krävde dessutom att tillståndet skulle dras in tills dess att en ny prövning gjorts.

Nu meddelar dock kammarrätten att tillståndet inte kommer dras in, därför att förvaltningsrättens beslut sannolikt är helt korrekt. Man kommer dock att göra en prövning längre fram, men tills vidare har Motståndsrörelsen fortfarande – till Kungälvspolitikernas stora förtret – tillstånd att bedriva valarbete i staden.

— På det underlag som nu finns bedömer kammarrätten att det inte är sannolikt att förvaltningsrättens avgöranden är felaktiga. I avvaktan på kammarrättens slutliga ställningstaganden ska Polismyndighetens beslut därför fortfarande gälla, säger rättens ordförande, kammarrättslagmannen Petter Classon.

Källa:
Kammarrätten avslår begäran om att Nordiska motståndsrörelsens demonstrationstillstånd i Kungälv tills vidare inte ska gälla


  • Publicerad:
    2018-08-18 16:15