KUNGÄLV. Efter att både Förvaltningsrätten och Kammarrätten dömt till Nordiska motståndsrörelsens fördel väljer nu Kungälvs kommun att överklaga mötestillståndet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Att mötesfriheten är något som de folkförrädiska politikerna i Kungälv hatar är något som stått klart sedan länge. Deras hat mot mötesfriheten har dock nu nått ännu större proportioner då de valt att överklaga Nordiska motståndsrörelsens tillstånd att anordna valmöten till Högsta förvaltningsdomstolen. Detta trots att de tidigare fått nej från både Förvaltningsrätten och Kammarrätten.

Ingenting tyder i skrivande stund på att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fatta ett annorlunda beslut än de lägre instanserna. Så här motiverade Kammarrättens ordförande Petter Classon sitt beslut att avslå Kungälvs kommuns överklagan:

”Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att eftersom Polismyndigheten har ansett att ordning och säkerhet kan upprätthållas vid sammankomsterna, så går det inte att begränsa den grundlagsskyddade mötesfriheten på det sätt som Kungälvs kommun vill.”

Kommunen yrkade även på inhibition, något som avslogs direkt av Högsta förvaltningsdomstolen. Det är dock i nuläget oklart ifall Kungälvs kommun kommer beviljas prövningstillstånd.

Källa:
Målnr 4701-18


  • Publicerad:
    2018-08-28 22:00