OCKER I år har drygt 750 personer i Sverige ansökt om återbetalning för att ha betalat för hög andrahandshyra, med flest fall i Stockholm. Hyres- och arrendenämndens handläggningstider hotas nu av de ökande antalet ärenden.

Under det gångna året ansökte 752 personer i Sverige om att få tillbaka pengar för överpris i andrahandsuthyrning, med de flesta fallen i Stockholm. Detta enligt data från Hyres- och arrendenämnden, rapporterar SVT. Myndighetschefen för Stockholmsnämnden, Eva Mellander Tell, uttrycker oro över de ökande antalen ärenden och hur de påverkar nämndens handläggningstider.

— Handläggningstiderna har vi kämpat länge för att korta ner, men dessa ärenden om återbetalning av hyra skapar stor oro, säger Mellander Tell.

Flera företag har etablerat affärsmodeller baserade på att hjälpa hyresgäster att få tillbaka pengar. Ett av dessa företag, Orimlig hyra, förbereder sig för att lämna in upp till 3 000 nya fall till hyresnämnden.

— Om hyresnämnden redan är belastad, kommer situationen att förvärras, men det kommer att gynna samhället och andrahandshyresgästerna i längden, säger Alban Dautaj, grundare av Orimlig hyra.

Dautaj förespråkar för en lagändring för att minska antalet fall som behöver gå genom hyresnämnden. ”Idén är att ge andrahandshyresgäster rättvisa, vilket är lagstiftarens intention. Flertalet borde ansöka”, tillägger han.

Debatten om att reformera lagstiftningen kring andrahandsuthyrning fortsätter samtidigt som myndigheten hanterar en växande arbetsbelastning och ökande antal ärenden.