GLOBAL RÄTTSSKIPNING Det officiella Ryssland bemöter nu ICC:s aktuella brottsanklagelser mot Rysslands president och en rysk barnrättskommissionär samt den därav utfärdade arresteringsordern.

Internationella brottmålsdomstolen (ICC) hävdade i fredags att Rysslands president Vladimir Putin och barnrättskommissionären Maria Lvova-Belova kan ha begått krigsförbrytelser genom att ”deportera” och ”överföra” barn från Ukraina. Baserat på dessa misstankar utfärdade domstolens förundersökningskammare därför en arresteringsorder gällande Putin och Lvova-Belova, vilka där tillskrivs ”såväl personligt ansvar som kommandoansvar” för vad domstolen beskriver som ”olaglig utvisning av befolkning (barn) samt för olaglig överföring av befolkning (barn) från ockuperade områden i Ukraina”.

Russia Today kommenterar att domstolens anklagelser ”verkar vara baserade på Kiev-regeringens tolkning av ryska ansträngningar att evakuera civila bort från frontlinjeområden som den ukrainska militären har riktat in sig på, ofta med vapen från Nato”.

Moskva avfärdar officiellt ICC:s utspel som ”noll och intet värt” – i första hand då Ryssland aldrig ratificerat domstolens jurisdiktion. ”Vad domstolen än hävdar eller gör är ogiltigt i Ryssland” framhöll Kremls pressekreterare Dmitrij Peskov och ryska utrikesministeriets taleskvinna Maria Zakharova på fredagen.

Bakgrund: Romstadgan

Även om Ryssland är ett av de länder som en gång undertecknade ICC:s grunddokument kallat Romstadgan, så har man aldrig ratificerat fördraget och drog sig dessutom 2016 officiellt helt tillbaka från det. Medan 123 stater har ratificerat fördraget, har 41 inte gjort det – här märks till exempel Kina, Indien, Saudiarabien och Turkiet. Förutom Ryssland har även Israel, Sudan och USA dragit tillbaka sina underskrifter. Den amerikanska kongressen antog till och med en lag 2002 som förbjuder allt samarbete med domstolen och godkänner ”alla nödvändiga och lämpliga medel” för att frige alla amerikaner – eller medborgare i ett allierat land – från Haag, med militärt våld om nödvändigt.

Brokig skara kommentarer från höga ryska politiker och tjänstemän

Den ovan nämnde pressekreteraren Dmitrij Peskov beskriver ICC:s tillkännagivande som ”upprörande och oacceptabelt”. Senator Andrey Klishas från det regerande partiet Enade Ryssland menar att ICC just slagit in på vägen mot sin självförstörelse. Den tidigare presidenten och vice ordföranden för det ryska säkerhetsrådet Dmitrij Medvedev jämför ”ordern” med toalettpapper. Senator Sergei Tsekov från Krim anser att ICC:s beslut visar att västerländska institutioner har blivit ”värdelösa och obetydliga”. Den brottsanklagade barnrättskommisionären Lvova-Belova själv tackar sarkastiskt det ”internationella samfundet” för att de uppskattar hennes arbete för att rädda barn bort från krigets slagfält.