SEKTER. Daniel Olofsson har forskat i den märkliga världen av sekter och kulter och har samlat fem i denna kultlista.

Att sekter är ett populärt fenomen i dagens samhälle märks tydligt, inte minst när det kommer till film, spel och andra kulturuttryck. I bland annat dataspel är ofta skurkarna sektanknutna. Till exempel i det populära spelet Far Cry 5 var antagonisterna starkt influerade av David Koresh och hans Branch Davidians och om man spelar något brädspel med H.P Lovecraft-tema har man alltid så kallade cultists, det vill säga blodtörstiga människor som dyrkar Cthulhu eller någon annan hemsk avgud, ständigt flåsande i nacken.

Vi på Nordfront har skrivit en del om olika sekter, främst destruktiva och extrema sekter som har haft en dödlig utgång. Vi har avhandlat Charles Manson, Jim Jones och Filadelphia-församlingen i Knutby. Det man ofta häpnas över när man läser om sekter är hur långt galenskapen faktiskt kan gå och hur djupt ner medlemmarna kan dras i de olika sekternas vanföreställningar.

Men vad är egentligen skillnaden mellan en sekt och en kult? Ordet sekt tros komma från ordet sequi som betyder att följa någon men det kan även komma från ordet sectus som betyder att dela eller skära av. Tidigt användande av ordet finner vi i Bibelns Apostlagärningarna där Nasaréerna kallas för en sekt från judarnas synvinkel. Det är lite intressant i sammanhanget att dessa första kristna, som gjorde sig så pass ovänner med judarna att deras ledare korsfästes, även kallades nasi´rs.

En sekt är ofta en avgrening av en redan befintlig religion och det finns väldigt många olika varianter. Ofta har dessa kristna eller bibliska tolkningar som huvudtema men de andra världsreligionerna har givetvis också sina sekter, men där ser vi ofta utomjordingar och andra mer fantasifulla aspekter som hörnpelare.

Ordet kult däremot kommer från ordet cultu´ra vilket betyder att odla eller utbilda. Här dras snabbt tankarna till växter och olika slags jästsvampar eller bakteriekulturer men även kultur som film, musik eller konst. Det talas ibland om att en film kan vara en kultfilm eller att vissa musikband är kult. Till exempel det engelska hårdrocksbandet Black Sabbath anses vara ett riktigt kultband då de var tidiga med sin musikstil och har inspirerat många andra band.

Ordet kult har i modern tid fått ett eget liv som kanske inte har så mycket med ursprungsbetydelsen att göra och idag tänker man kanske mest på djävulsdyrkare eller persondyrkarkulter.

Min personliga tolkning av den lilla skillnaden mellan orden blir således att en kult är mer inriktad på en person eller avgud medan en sekt är en avknoppning av en redan befintlig religion eller världsåskådning där man gör en egen tolkning.

I den här listartikeln tänker jag fokusera mer på de okända sekterna och kulterna men de är inte mindre intressanta för det, tvärtom. Ni läsare kanske bör spänna fast er för nu åker vi på ett hissnande äventyr med UFO:n, nudister, hippies, kannibaler och kärnvapenkrig.

5. Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God
När man tänker på kristna självmordssekter dras tankarna ofta till Jim Jones och hans Peoples Temple men ungefär tio år efter deras kollektiva självmord i djungeln bildades en annan sekt som kanske krävde ännu fler människoliv.

Det hela började 1987 när några katoliker i Uganda började få visioner med Jungfru Maria. Under den här tiden var Jungfru Maria väldigt populär i Afrika och många troende fick olika uppenbarelser. Denna kristna renässans utmynnade i att en grupp av dessa, vilka hade fått uppenbarelser, nu fick makt och inflytande i den katolska kyrkan i Afrika. Dessa personer kom senare att bilda The Movement for the Restoration of the ten commandments of God. Som namnet antyder ansåg denna nya rörelse att folk inte längre levde upp till de tio budorden och de såg strängt på detta.

Ours is not a religion but a movement that endeavors to make the people aware of the fact that the Commandments of God have been abandoned, and it gives what should be done for their observance.

Gruppen växte till kring 5000 medlemmar i Ugandas landsbygd och man vet ganska lite om dem. Att de var väldigt fanatiska och levde i stort sett helt tysta i rädsla att bryta det åttonde budet, Du skall icke bära falsk vittnesbörd mot din nästa, har troligtvis bidragit till dess hemlighetsmakeri.

Vad man vet är att de levde i avhållsamhet, medlemmarna trodde att sekten kunde rädda dem från AIDS och att Jungfru Maria skulle komma vid jordens undergång, den 31 december 1999. Detta fick man dock revidera och det nya datumet sattes till 17 mars 2000.

När undergången inte inföll uppstod en splittring inom gruppen. Många hade sålt alla sina ägodelar och bostäder inför apokalypsen. Nu rensades dessa ut och 395 personer mördades och grävdes ner i massgravar och latriner. Vissa menar dock att dödstalet är ännu högre och att långtifrån alla gravar har hittats.

När det andra datumet för apokalypsen inte heller verkade utmynna i jordens undergång tog någon däremot saken i egna händer och skapade en riktig apokalyps. Kyrkan där uppskattningsvis 540 medlemmar befann sig sprängdes för att sedan brännas ner till grunden. Sekten har sedan dess fått en stämpel som självmordssekt, men var det verkligen ett kollektivt självmord? De som inte dog av explosionen brändes levande inne i kyrkan som hade bommats igen från utsidan.

Sanningen är fortfarande höljd i dunkel men vissa tror att ledarna stack med pengarna och helt sonika mördade alla som skänkt sina pengar och ägodelar till kyrkan. Vilket gör att man kan fråga sig hur dess ledare egentligen såg på guds budord, i synnerhet det femte och det sjätte.

4. Freedomites
När många ryssar flydde till Kanada under början av 1900-talet bildades den märkliga rörelsen Freedomites. De så kallade Dukoborzerna är en av de äldsta andliga kristna sekterna och hade länge varit en utsatt grupp i Ryssland när många emigrerade till Kanada. Ur denna kristna grupp växte snart en annan grupp fram, Svobodniki eller the Freedomites fram, även kallad Sons of Freedom.

Dessa var emot landägande, materialism, statliga skolor och att använda djur i arbete. Snart började dock livet för denna lilla utbrytargrupp bli alltmer invecklat. De vägrade att skicka sina barn till skolan, började elda upp sina pengar och protestera allt våldsammare mot det materiella samhället. En pikant detalj i berättelsen var att de ofta utförde sina protester nakna. De ansåg nämligen att guds verk, det mänskliga skinnet var bättre än kläder som tillverkats av människor.

Detta blev snabbt ett väldigt stort problem i samhället där de befann sig och flera av sektmedlemmarnas barn tvångsomhändertogs vilket bara drev gruppen längre från samhällsgemenskapen. Denna isolering tog sig snart uttryck i rena terrorhandlingar.

Främst under 50- och 60-talen genomförde sekten ett stort antal nakenprotester, bränder och sprängningar, där även en del av dessa nakna terrorister sprängde sig själva i luften. Några exempel på deras måltavlor var skolor, regeringsbyggnader och järnvägsbroar.

Av rent naturliga skäl decimerades sekten rejält då de flesta medlemmarna helt enkelt bommades in, men splittror av sekten tros finnas kvar än idag och det återstår att se om några fler nakna terrorister tänker spränga sig i luften för friheten.

3. Monteveritanerna
Om man tror att hippies är en dekadent skapelse av det fria 60-talet får man nog tänka om. Redan under början av 1900-talet började tankarna på ett slappt liv fyllt med sex och frihet att sprida sig över världen.

Denna tidiga variant av Flower Power föddes av de tyska kommunisterna Ida Hoffmann och Henry Oedenkoven. Dessa två överklasskommunister valde att vända samhället ryggen och starta något nytt. De bar löst sittande kläder, hade långt hår och reste runt i Europa och fantiserade om en kulturmarxistisk utopi. Deras dröm var att köpa en bit mark och starta ett nytt samhälle fritt från stress, materialism med fokus på kropp och själ istället, färgat av den tidens tankar om anarkism och frihet.

Stop being marionettes. Become human beings of flesh and blood!

De köpte en vingård i Schweiz uppe på berget Monte Verita utanför den lilla staden Ascona och snart började de mot alla odds att få en del struktur på sitt lilla samhälle. Det infördes strikta regler mot stimulantia som alkohol, kaffe och tobak. Fokus lades istället på vegansk mat, nudism, dans och naturmedicin. Man arbetade och slet långa dagar med olika byggnationer, odlade grödor och hade givetvis även massa fri ”kärlek” mellan varven också.

Även om de tog avstånd från det moderna samhället med all sin materialism och kapitalism förstod de att pengar ändå kunde behövas ibland och snart tog man fram en liten broschyr som kunde locka betalande besökare till deras lilla anarkistiska utopi. Monte Verita blev snart ett välbesökt resmål och besöktes av många ur den tidens kulturmarxistiska elit och en del påstår till och med att Vladimir Lenin och självaste Josef Stalin gjorde besök.

Men det var inte bara fri kärlek och veganism som präglade Monte Verita. Det blev även plats för allehanda kulturella konstigheter, bland annat en konstskola och den märkliga magi-kulten O.T.O sägs ha huserat där under en period.

Efter första världskriget dog dessvärre kärleken mellan Ida och Henry alltmer och när glöden även falnade för kollektivet flyttade paret till Brasilien. De sålde Monte Verita till Baron Eduard von der Heyd som lite ironiskt gjorde om det till ett lyxhotell. Den kommunistiska utopin slutade alltså likafullt i en ekonomisk affär som vi nog kan ana både anarkisterna och baronen gjorde sig en rejäl hacka på.

2. Church of Euthanasia
Denna märkliga kyrka fokuserar, som namnet avslöjar, på avlivning och död. Kyrkan bildades 1992 i Boston Massachusetts av pastorerna Robert Kimbell och Chris Korda. Deras tro bygger på att jorden är överbefolkad och att det är dags att återställa balansen mellan människan och resten av jordens djur. ”Save the planet, kill yourself” och ”Eat a queer fetus for Jesus” är några av deras slogans.

De har även ett eget budord ”Thou shall not procreate” (”du skall icke föröka dig”) och trosuppfattningen vilar på fyra hörnstenar: Självmord, abort, kannibalism (av redan döda) och sodomi (i bemärkelsen att sex inte ska leda till barn).

Kyrkan fick en del uppmärksamhet under 90-talet när några av kyrkans medlemmar medverkade i det populära och makabra TV-programmet The Jerry Springer Show. De medverkade passande nog i avsnittet: I want to join a suicide cult. Kyrkan har ofta gjort stora mediala stunts och hamnat i blåsväder bland annat i konflikter med en av deras största fiender, de amerikanska abortmotståndarna.

Efter 9/11 attackerna gjorde pastor Korda en låt och en video som kyrkan kanske är mest känd för. I videon, som fortfarande ligger uppe på deras hemsida, blandas bilder från attacken med sportklipp och porr till låten I like to watch.

I’d almost had enough
Of watching planes explode
Until they showed it in reverse
And I had to shoot my load
I like to watch

Videon avslutas med en masturberande man som ejakulerar och torkar av sig med den amerikanska flaggan.

It’s often understood as a critique of the voyeurism inherent in mass media, but this wasn’t the original intent. The video simply attempts to capture the author’s personal experience of watching the attacks on TV, including childish glee, vindictiveness, perverse fascination, and sexual arousal.

Detta känns kanske en smula osmakligt och degenererat men kyrkan klargjorde tidigt att deras syn på den absurda verkligheten vi lever i kräver absurda metoder.

2003 hamnade de i trassel med lagen efter att en suicid kvinna tog dem på orden och organisationen tvingades att ta ner sina instruktioner för hur man bäst tar livet av sig.

Efter detta verkar Kordas musikkarriär fått ta allt mer plats och planerna för död och förintelse allt mindre om man besöker deras väldigt daterade och bisarra hemsida. Men vem vet, självmordskulten kanske fortfarande smider stora och hemska planer för att sätta stopp för mänskligheten en gång för alla.

1. The True Way Cult
Vad får man om man blandar buddism, taoism och UFO:s? Jo, The True Way Cult, eller The Chinese Soul Light Research Association som de först hette. Denna högst komiska sekt bildades av Chen Hong-min i Pei-pu i Taiwan 1993.

Enligt denne är jorden 4,5 biljoner år gammal, ungefär 300 gånger mer än den vanliga uppfattningen. Jorden bildades genom ett kärnvapenkrig och tiden kan delas upp i fem tidsåldrar och vi räddades under den sista av att Gud kom till jorden i ett UFO och dödade alla dinosaurier. Vi människor har tre liv och det finns demoner.

They reportedly believed that two young boys in their group were the reincarnations of Jesus and Buddha. They told reporters they had come to Garland to watch God come to Earth and take human form at 10 a.m. on March 31, 1998, at the home of Mr. Chen, a former college professor.

Under sektens glansdagar flyttade alla medlemmar till Garland i Texas, kring 160 personer, och det sägs att beslutet togs för att stadens namn låter lite som ordet Godland. De köpte upp ett helt kvarter och det måste ha sett märkligt ut när alla Taiwaneser kom i sina lyxbilar, likadant klädda helt i vitt med stora cowboyhattar på sina huvuden.

Sektens Chen Tao räknade ut att Gud skulle komma tillbaks den 31 mars 1998. Men när detta inte inträffade erbjöd han sig att bli stenad eller korsfäst för sitt misstag men sektens medlemmar blev mest lamslagna av den uppenbart falska profeten och de flesta flyttade tillbaks till Taiwan. En tredjedel sägs ha stannat kvar, fortfarande klädda i vitt med cowboyhattar.

De ändrade nu sin profetia till att världen skulle drabbas av ett kärnvapenkrig mellan Kina och Taiwan men då inte heller denna profetia gick i lås föll sekten snart i glömska och man vet inte ens om de fortfarande finns kvar överhuvudtaget.

Ju mer man gräver i den märkliga världen av sekter och kulter desto bisarrare saker hittar man. I min forskning inför den här listan ramlade jag över mycket intressant och konstigt men personligen tycker jag Chen Tao och The True Way Cult är den mest intressanta och roliga.

Att han lyckades få med sig en stor drös människor på sina helt galna idéer är roligt i sig. Sen att alla flyttade till Amerika med honom och klädde sig i vitt med cowboyhattar gör inte saken sämre. Men att alla bara övergav sekten då det visade sig att ledaren hade fel är nästan bäst. Tänk om alla sekter och kulter kunde sluta på det sättet, med att vi får oss ett gott skratt istället för våld, död och terror…


  • Publicerad:
    2020-11-01 11:00