INRIKES. Från och med nästa höst kommer kurser om ”våld mot kvinnor” att bli obligatoriska i universitets- och högskoleutbildningarna för flera yrkesgrupper. En av orsakerna till initiativet uppges vara #MeToo-kampanjerna.

Från och med nästa år kommer kurser om ”våld mot kvinnor” att bli obligatoriska i universitets- och högskoleutbildningarna för flera yrkesgrupper. Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) säger att kurserna främst är tilltänkta för yrkesgrupper som kan tänkas möta utsatta kvinnor.

Dessa yrkesgrupper är exempelvis läkare, psykolog, tandläkare, sjuksköterska, fysioterapeut, jurist och socionom, men framöver kommer även polisutbildningen att ingå. Inom dessa yrken är alltså risken störst att man möter ”utsatta kvinnor och barn samt män som vill ha hjälp att bryta sin våldsamhet”.

— Det här är tuffa ärenden som får väldigt stora konsekvenser och då har professionen vänt sig till regeringen och sagt att man vill ha stöd med mycket mera kunskap i grundutbildningen, säger Regnér.

Hysterin det har blivit sedan #MeToo-kampanjerna drog igång är en orsak till att de obligatoriska kurserna är ett faktum. Sedan kampanjerna explosionsartat tog över i princip alla medier har stödtelefonen Kvinnofridslinjen gått varm. Syftet med de nya kurserna uppger Regnér vara att ”upptäcka, förhindra och förebygga våld samt att höja kompetensen i frågorna”.

Ändringen i examensordningen införs vid halvårsskiftet nästa år och kommer att börja gälla inför höstterminen.

Källa:
Nya regler om kvinnovåldskurser


  • Publicerad:
    2017-11-26 13:55