YTTRANDEFRIHET. Juden Jared Kushned vägrade låta Donald Trump använda Gab om inte kritiker av judisk makt tystades.

I en intervju med TruNews uppger Gabs VD Andrew Torba att han blev kontaktad av medarbetare till juden Jared Kushner, svärson till USA:s tidigare president Donald Trump efter att Trump blivit bannad från både Facebook och Twitter.

Gab erbjöds möjligheten att bli huvudplattform för Trump, men bara på ett villkor – att kritiker av judisk makt skulle förbjudas att yttra sig på Gab.

Så blev det dock inte. Enligt Torba berodde detta bland annat på råd han fick från sin farfar och sin morfar, den ene liberal och den andre konservativ. Rådet var att han inte skulle göra upp med Trump, vilket heller inte blev fallet.


  • Publicerad:
    2021-06-10 00:25