HYCKLERI. En lärarvikarie försvarade under en SFI-lektion den vedertagna myten om förintelsen av judar under Andra världskriget, sedan fick han skäll av den ordinarie läraren som menade att ”vad som är historia för oss är inte historia för andra”.

På skolan Kärnan visade en lärarvikarie nyhetsinslag för sina elever som ska lära sig svenska. Ett av inslagen handlade om årsdagen av befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz. En av eleverna började då kritisera påståendet om massmordet på judar under Andra världskriget och riktade även kritik mot judar i allmänhet.

Lärarvikarien som först förklarat att man inte kunde ta den diskussionen just då började istället att argumentera för den påstådda förintelsen. Några dagar efter händelsen kallades vikarien in till en av de ordinarie lärarna, som även är samordnare, för ett samtal. Samordnaren menade då att eleven känt sig kränkt under lektionen eftersom den pekats ut som ”förintelseförnekare och nazist”.

— Eleven pratade med mig och han sa att han kände sig missförstånd och kränkt och utpekad som förintelseförnekare och nazist, säger samordnaren under samtalet som spelades in.

— Det han sa var förintelseförnekande… Han har inte blivit utpekad. Jag bara sa till honom att det inte är okej att säga att judarna bara ljuger, svarar lärarvikarien.

Efter att ha diskuterat händelsen vidare menar samordnaren att man måste använda dubbla måttstockar när det gäller utlänningar.

— Du får också ha i bakhuvudet att det vi betraktar som historia är den historia som vi har tagit del av. När vi har andra elever som har tagit del av andra historieböcker är det ingen idé att vi diskuterar fakta mot fakta.

Lärarvikarien känner sig nu sviken av skolan då den bara försvarat den svenska skolans värderingar om ”demokrati, alla människors lika värde och jämställdhet”, åsikter som tydligen bara ska undervisas för svenskar.

Källa:
Lärare kritiserad för förintelsediskussion


  • Publicerad:
    2015-02-26 18:30