Dagens datum 15 augusti: Den 15 augusti 1936 öppnade SS-organisationen Lebensborn det första hemmet för gravida mödrar i den sydtyska byn Steinhöring.

Blotta ordet Lebensborn kan ge dagens människor konstiga associationer. Dessa associationer kan härledas till den svartmålning som riktats mot SS och Lebensborn efter kriget. Än idag tror människor på allvar att Lebensborn var ett projekt för att ”avla fram övermänniskor” och inom populärkulturen har fantasiskildringarna om Lebensborn ofta perversa inslag, vilket kanske säger mer om författarna själva, och vår nuvarande kultur, än om verklighetens Lebensborn.

Efter kriget har det publicerats tusentals artiklar, böcker och filmer om Lebensborn. Dessa alster avslöjar mer om vårt nuvarande samhälle än om Lebensborn.

Efter kriget har det publicerats tusentals artiklar, böcker och filmer om Lebensborn. Dessa alster avslöjar mer om vårt nuvarande samhälle än om Lebensborn.

I själva verket var Lebensborn en av SS skapad välgörenhetsorganisation bildad 1935 som Lebensborn e.V. (en registrerad ideell förening). I stort sett var organisationen inte annorlunda än en välgörenhetsinrättning idag, annat än den ideologiska motivationen och vilka den hjälpte. Lebensborn inriktade sig från början att hjälpa utsatta gravida kvinnor i Tyskland. Detta gällde särskilt ensamstående gravida kvinnor.

Heinrich Himmler och hans dotter Gudrun.

Heinrich Himmler och hans dotter Gudrun.

I dåtidens Europa, inte bara i Tyskland, blev kvinnor socialt stigmatiserade om de födde barn utanför äktenskapet. På den tiden var abort förbjudet i de flesta europeiska länder och många kvinnor gjorde därför illegal abort med de faror det medförde för kvinnan.

SS delade inte riktigt det dåvarande samhällets syn på ensamstående kvinnor och deras barn. Där det övriga samhället såg en bastard, född utanför äktenskapet och i synd, ansåg SS att ett sådant barn kunde vara rasligt värdefullt och inte borde aborteras eller växa upp under förakt från omgivningen. Detta var också ett av de främsta skälen till att Lebensborn bildades. För detta syfte skapade man förlossningshem där dessa kvinnor kunde bo under graviditeten och föda sina barn.

lebensborn_modrar

Mödrar i Lebensborns Heim ”Hochland” i Steinhörning.

Ofta gick det till så att en ensamstående gravid kvinna av sin läkare rekommenderades att kontakta Lebensborn. Lebensborn gjorde sedan en bakgrundskontroll av kvinnan för att utröna om hon uppfyllde kriterierna. Kvinnor av icke-arisk härkomst fick inte komma till förlossningshemmen.

Många av kvinnorna som kom till Lebensborn gjorde det tidigt i sin graviditet. De kunde därför undgå att få sin graviditet upptäckt av omgivningen där de bodde. Lebensborn erbjöd dessa kvinnor adoption. Kvinnorna kunde, om de ville, lämna barnet hos Lebensborn för adoption eller välja att behålla barnet. Om modern valde att adoptera bort barnet kunde hon återvända hem utan att hennes grannar och anhöriga fick reda på att hon fött ett utomäktenskapligt barn. Lebensborn brukade även i första hand kontakta fadern och försöka övertala föräldrarna att bilda familj om det var möjligt.

lebensborn_vy

Heim ”Hochland” i Steinhöring.

Heim ”Hochland” i Steinhöring som invigdes den 15 augusti 1936 var det första förlossningshemmet. Därefter skulle 9 ytterligare hem öppnas i Tyskland och 12 i ockuperade områden, varav 8 i Norge.

lebensborn_heim

Under kriget ökade antalet ensamstående kvinnor som blev med barn dramatiskt. Dels på grund av att fäderna var soldater som mötte kvinnor på permission och dels för att många fäder stupade i kriget. Många barn skulle i slutet av kriget också bli helt föräldralösa vilket ökade behovet för organisationer som Lebensborn.

lebensborn_ss_man

I ockuperade områden inledde tyska soldater ofta förhållanden med lokala kvinnor. På grund av krigets natur var många av dessa förhållanden utanför äktenskapet och tillfälliga. Soldaten kunde bli förflyttad eller var rent av gift hemma i Tyskland. Lebensborn var beredda att ge de ensamma mödrarna och deras barn allt stöd de behövde.

lebensborn_olika_hem

Lebensborn ägnade sig åt riktad välgörenhet där man koncentrerade sig på att hjälpa mödrar som var gravida med rasligt värdefulla barn. Detta är också förklaringen till varför 8 av 12 Lebensborn-hem utanför Tyskland öppnades just i Norge under kriget.

lebensborn_barnkammare

Lebensborn-klinikerna höll en mycket hög standard på vården och blev med tiden mycket populära platser att föda barn på. Även vanliga mödrar sökte sig därför till hemmen för att föda barn. Lebensborn prioriterade då rasligt värdefulla och militärt framstående familjer.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-08-15.


  • Publicerad:
    2018-08-15 00:34