MEDIA. Patrik Oksanen, politisk redaktör på Mittmedia, anser att Nordiska motståndsrörelsen aldrig ska kallas för just Nordiska motståndsrörelsen.

Att Socialdemokraterna i en tevedebatt skulle benämnas som ”sossesvinen” eller Liberalerna som ”förbrytarna”, är naturligtvis något som många skulle motsätta sig. I vissa sammanhang bör partier benämnas på de sätt de valt att kalla sig.

Detta anser dock inte Patrik Oksanen som är politisk redaktör för nyliberala Mittmedia och självutnämnd demokrat. Oksanen menar att ’Nordiska motståndsrörelsen’ har en positiv klang och att det ”undergäver demokratin” att kalla organisationen vid sitt rätta namn.

Istället ska Nordiska motståndsrörelsen förnedras genom att kort och gott kallas för ”nassarna” och ”den nazistiska terrorsekten”. Enligt Oksanen har Nordiska motståndsrörelsen nämligen mer gemensamt med IS än med svenskar och nordbor:

Den nazistiska terrorsekten NMR har mer gemensamt med de militanta salafisterna som låter sig värvas till mördarsekten Daesh [IS, reds anm.] än med någon annan i vårt land. Och i fallet Daesh förvägrar vi organisationen det namn som de vill att vi ska använda. Mördarsekten är ingen islamisk stat, terrorsekten NMR är ingen nordisk motståndsrörelse.

Att Nordiska motståndsrörelsen skulle vara som IS är ett mantra som Oksanen ofta återkommer till. Vidare skriver Oksanen, som i grunden är apologet för de globalistiska krafter som innebär ett direkt hot mot alla suveräna stater, att Nordiska motståndsrörelsen (som värnar dessa) är ”landsförrädare”:

Så låt oss prata klartext, det är ingen motståndsrörelse vi talar om. Organisationen har väldigt lite att göra med nordiska värderingar. Det är en nazistisk terrorsekt som har band till rysk imperialism. Det är alltså en hop landsförrädare som inte förtjänar annat än vårt förakt.

Oksanen har vid ett flertal tillfällen skrivit ganska udda alster, nyligen bland annat en artikel om hur han ser sig själv som den gröne Jedimästaren Yoda i kampen mot ondskan. Likt Henrik Arnstad brukar massmedia lyfta fram den nyttige idioten Oksanen som en ”expert” i olika frågor, särskilt då sådant som rör svensk säkerhetspolitik.

Källa:
NMR är en nazistisk terrorsekt, inte en nordisk motståndsrörelsen


  • Publicerad:
    2017-10-04 08:30